Kas yra Grožis? Kaip tai suprantama sociume? Kaip aš tai matau? ASta kutraitė

Ir ką gi aš galiu pasakyti apie grožį? Visų pirma, pripažįstu, kad gyventi du šimtus metų iliuzijų neturiu, todėl vertinu iš savo vidurio amžiaus pozicijos – kas visgi yra tas Žmogaus Grožis?

Pažiūrėjus į vaikystės prisiminimus, atrodo, kad tai vienas iš pirmiausia mano išmoktų žodžių, tačiau jo reikšmės man niekas tiksliai ir neišaiškino. Kada, pažvelgus į veidrodį, bėgdavau pas Močiutę klausti: „Bobute, ar aš graži?“, gaudavau atsakymą: „visi jauni žmonės gražūs“, tada desperatiškai bėgdavau pas mamą dėl to paties klausimo ir gaudavau atsakymą: „taip, labai graži, bet kokį „klecką“ čia ant suknelės užsidėjai?“, dar bandydavau ginčytis, kad nieko ten nesimato, bet mamos frazė, kad „jeigu Aš matau, tai ir kiti mato“ nuvarydavo į drabužių spintą persirengti. Atlikusi ritualą, nukabinusi nosį dar nuslinkdavau pas Sesę į kambarį su viltimi išsiaiškinti, ar Aš Graži? Sesė, kaip šešeriais metai vyresnė mergaitė, man visada turėdavo palyginimų iš savo suvokimo: „Tavo nagai panašūs į Tėčio, kažkokie vyriški“, o toliau rolės apsikeisdavo, ir Sesė pradėdavo kamantinėti, ar, mano manymu, Ji gražesnė už pusseserę Jūratę, ar jos antakiai man atrodo tobuli? Sumišusi atsakydavau, kad TAIP, todėl, kad ji buvo mano Mylimiausia Vienintelė Sesė – Moteriško Grožio Įvaizdis

(„–pradedu suprasti,– tarė mažasis princas.–Yra viena tokia gėlė... Man rodos, kad ji mane prisijaukino...“ (A.De Sent-Egziuperi

Mane prisijaukino Grožio sampratos Gėlė. Baigusi LMSU medicinos studijas, jau daugiau nei dešimt metų toliau bandau atsakyti į klausimą– kas, visgi, yra Grožis? Stebiu, kaip jaunesnės už mane moterys ieško savojo atsakymo į šį klausimą. Matau veiksmus: didelį norą būti panašioms į aktores (telefonuose išsaugotos nuotraukos iš filmo epizodų), siaubingą nusivylimą savimi dėl nepavykusių fotografijų (tiksliau – kamera užfiksuotuosekūno rakursuose), unikalią mažų mergaičių savybę padaryti tokią pačią veido išraišką, kad, papūtus lūpytes ir pakėlus akytes į viršų, būtų galima visus tobulus „selfius“ tiesiai siųsti visiems artimiesiems ir tolimiesiems...

(„–tik vaikai žino, ko jiems reikia, – tarė mažasis princas.–Jie kniūsiasi su skudurine lėle, ir ji pasidaro jiems labai brangi, o kai ją iš jų atima, jie verkia...“(A.De Sent-Egziuperi

Einantys gyvenimo metai atima iš mūsų „skudurinę lėlę“. Pradedam verkti, stebėdami, kaip keičiasi mūsų veidas, kūnas. Vaikišką svajonę, kad „būsiu graži Moteris“ ar „Stiprus Vyras“ pakeičia būties žymiai platesnės prasmės suvokimas. Truputį praplečiant vyrų ir moterų santykius, išeina šioks toks paradoksas, nes, būdama jauna, moteris nori pripažinimo iš vyro pusės dėl savo proto (o atitinkamo amžiaus vyras vertina tik jos grožį), o, persiritus per vidurį amžiaus, moteris nori būti pripažinta dėl savo grožio (nes protas, pagal vyrų vertinimą, jau ir taip turėtų būti).

Pas mane ateina vyresnio amžiaus klientės, ir, vienas pirmųjų klausimų yra: „bet aš ne taip blogai pagal savo amžių atrodau?“ arba „aš labai susenau per mėnesį, gal galit man padėti?“ Kada išsikalbame labiau, visada suprantu, kad Mes – Moterys – visada save lyginame su Kolegėmis, Draugėmis, pažįstamomis tam, kad suprastumėme, kiek mes Gražios. Taip, kaip Aš vaikystėje, eidama pas Močiutę, Mamą, Sesę su savo žodžio reikšmės klausimu.

(„– Vaikuti, tu buvai išsigandęs... Aišku, jis buvo išsigandęs. Bet jis švelniai nusijuokė: – Šįvakar išsigąsiu dar ne taip...“) (A.De Sent-Egziuperi

Ir kas, visgi, yra Žmogaus Grožis? Istoriškai ta samprata keitėsi nuo Romos laikų iki šių dienų išraiškų per tapybą, skulptūras, netgi ginklų dizainą, iki virtualaus įvaizdžio kūrimo. Mūsų kūnas keičiasi kiekvienais metais, mėnesiais, dienomis. Mūsų mintys keičiasi dar greičiau... Kartais užtenka tik akimirksnio priimti sprendimą, ir jautiesi Kitaip.

Išoriniai pokyčiai visada turi įtakos vidiniam jausmui.

(„ – Aš tau taip sakiau... dar ir dėl tos gyvatės. Nereikia, kad ji tave įgeltų... Gyvatės piktos. Tokia gali įgelti vien iš malonumo.“) (A.De Sent-Egziuperi

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.