Loading

PAŘÍŽ, SLADKÁ PAŘÍŽ Pulzující srdce sladké Francie, které nikdy nespí. Moderní, uspěchané velkoměsto, kde historie má své místo a šarm je každodenní nutností. Paříž - sídlo francouzských králů, osvícených filosofů a jeviště největších umělců historie...

1.den

Do Francie se vydáme v podvečerních hodinách tak, abychom nočním přejezdem překonali SRN a ráno stanuli na předměstí francouzské metropole.

2.DEN

Prohlídku Paříže nemůžeme začít nikde jinde než u nejznámějšího, hojně napodobovaného a současně nejzatracovanějšího symbolu města - EIFFELOVY VĚŽE. Nenajdete cestovatele, který by si nechal ujít pohled na "Město světel" z vrcholu této kdysi nejvyšší stavby světa. My nebudeme výjimkou a buď pěšky či výtahem vrcholu věže dosáhneme.

Následně se vypravíme k paláci Trocadéro, který je dnes vyhledávaným cílem především kvůli nejlepšímu výhledu na Eiffelovu věž. Následně zamíříme přes Martova pole k pařížské Invalidovně, kde se mimo jiné nachází hrobka císaře Napoleona a sídlí zde Musée de l'Armée - Muzeum války.

Montmartre

K večeru se podíváme na sever pařížského centra do čtvrti známé kabaretem Moulin Rouge, bazilikou Sacre-Coeur a půvabným náměstíčkem, které je plné malířů - Place de Tertre.

BATEAUX PARISIENS

Náročný den zakončíme relaxací na palubě výletní lodě, se kterou proplujeme večerní Paříží včetně výhledu na Tower show Eiffelovy věže. Poté dojezd na ubytování v hotelu Premierre classe na okraji centra Paříže.

3.DEN

Po snídani navštívíme versailleský zámek, symbol Ludvíka XIV.. Čeká nás nejen Zrcadlový sál a bohatě zdobené královské komnaty, ale i obrovský komplex zámeckých zahrad s množstvím fontán a zámečků, které jsou cílem milionů turistů z celého světa.

Zrcadlový sáL ve versailles

ILE DE LA CITÉ

Odpoledne se navrátíme k pravému centru města - ostrovu Ile de la Cité, kde se nachází skvost rané gotiky Notre Dame, ale také dějiště románu Alexandra Huga - Zvoník od matky Boží. Pokračujeme k sídlu radnice - Hôtel de ville de Paris.

Hôtel de ville de Paris

Neopomeneme zhlédnout pařížskou radnici, tržnici Les Halles a centrum G. Pompidou, architektonicky známé stavby a ikony moderního umění.

CENTRE DE POMPIDOU

Na závěr dne zavítáme do Latinské čtvrti, bývalé čtvrti studentů Sorbonny - pařížské univerzity, kde se budeme moci navečeřet v jedné z mnoha restaurací rozličných kuchyní. Po tak náročném dni si to jistě zasloužíme.

4.DEN

Ráno započneme Louvrem - největším muzeem umění na světě. Dle zájmu bude následovat prohlídka zdejších sbírek nebo prohlídka muzea d´Orsay - muzea s novými směry 2. pol. 19 století.

Avenue des Champs-Élysées

Přes náměstí Concorde budeme pokračovat na živou tepnu města - Champs-Élysées až k Vítěznému oblouku. Náměstí Svornosti je největší náměstí v Paříži vybudované v letech 1754 až 1763. Původně bylo zbudováno na počest krále Ludvíka XV., jehož jezdecká socha zde byla umístěna. Během Francouzské revoluce byla socha roztavena, místo ní umístěna gilotina, na níž bylo popraveno na 1300 lidí včetně krále Ludvíka XVI. a později i královna Marie Antoinetta. Až roku 1830 dostalo náměstí svůj dnešní název.

Náměstí Svornosti, kde byl popraven Ludvík xvi. během velké francouzské revoluce.

Vítězný oblouk, který dal postavit Napoleon Bonaparte na paměť svého vítězství v bitvě u Slavkova. Oblouk byl budován v letech 1806-1836 a stojí uprostřed náměstí Place Charles-de-Gaulle. Přístup k památníku je podzemní chodbou, uvnitř stavby je malé muzeum zaměřené na historii objektu a na jeho střeše je veřejně přístupná vyhlídková terasa. Každý rok u oblouku bývá ukončen cyklistický závod Tour de France.

Dle zájmu účastníků i časové rezervy budeme moci navštívit slavnou výrobnu parfémů Fragonard. Možná je ukázka výroby, jejího vývoje i zakoupení vzácného suvenýru.

LA DÉFENSE

K večeru navštívíme obchodní čtvrť La Défense - moderní čtvrť s mrakodrapy, architektonickými skvosty a spoustou obchodů, kde zbyde čas i na osobní volno.

Moderní stavba ve tvaru vítězného oblouku je symbolem moderní čtvrti La Défense. Novodobá pamětihodnost Paříže byla dokončená v roce 1989 k 200. výročí Velké francouzské revoluce. Tato otevřená kostka pokrytá sklem a bílým carrarským mramorem je vysoká 110 metrů, tedy dvakrát tak vysoká jako Vítězný oblouk ( 50 m) na Place Charles-de-Gaulle.

Poté se vydáme na cestu zpět do ČR, abychom se vrátili během ranních až dopoledních hodin.

Credits:

Created with an image by Hermann - "moulin rouge paris red mill montmartre pleasure"