Loading

SIMBRA OPLEIDINGSDAG 7 & 8 November 2018

Expect BRILLIANCE!

Daar is ‘n NUWE SENSASIE in die bedryf - Die Simbra!

Daarom nooi ons alle Simbratelers(of nie) en belangstellendes, veilingshuise, beoordelaars en verteenwoordigers van veevoere- en dieremedisyne: Kom span jou Simbraseile en ontdek die NUWE SENSASIE in die beesvleisbedryf. Kom verbreed jou kennis (want mens is nooit te oud om te leer nie) oor ons rasstandaarde en veilingsreëls en kom loer na die moderne Simbra van die toekoms.

Committed to your success!

HOEKOM?

Bemark jou Simbrakudde met oorgawe met die Simbra van die toekoms want DIE nuwe Simbra sal jou Simbravlag hoog en trots laat wapper. Jou toekoms is seker - dis verseker!

Daar is altyd 'n ekstratjie - Kom kry jou Simbra "goody bag". Pure Simbra-lekker!

Enduring values. Inspired performance.

WAAR EN WANNEER?

Die kans van 'n leeftyd - kom tap alle moontlike Simbra kennis op 7 en 8 November 2018 by Rotswand Simbras op Winburg.

We enrich the experience of life!

DIE SIMBRA TAAKSPAN:

Danie van Vuuren
Marius Nel
Christiaan Bouwer
Kobus Bester
Daleen van Zyl

MAAK JOU BESPREKING SO:

Skakel gerus vir Antoinette Jacobs by (051) 446 0580/2

Think what we can do together ...
"SIMBRA - Higher goals, higher motivation. Bringing out the BEST in each other."

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.