Zonne energie Gemaak door: Roma Oltwater

Zonnepanelen

Een zonnepaneel bestaat uit heel veel zonnecellen, gemaakt van silicium. Silicium is super zuiverzand. Ieder zonnecel keert om van zonlicht naar elektriciteit. Alle zonnecellen werken zegmaar samen zo word zonlicht omgekeerd naar elektriciteit.

Voordelen aan zonnenpanelen en nadelen

De voordelen aan zonnepanelen zijn dat he zuiniger leeft. En nadelen zijn dat de kosten van zonnepanelen niet erg goedkoop zijn. Zonnepanelen kun je overal plaatsen. Op het land op daken overal. Zonnepanelen kunnen zelfs verwerkt worden in het dak.

De zon

De zon is een enorm grote ster. Maar wat is de tempratuur en wat doet de zon? De zon heeft geen vaste temperatuur. Het is eigenlijk het zelfde als op de bewoonde wereld daar is het ook niet jaren lang 20 graden. Natuurlijk is het wel erg gevaarlijk om op de zon te staan en dat is eigenlijk ook onmogelijk. Als de zon er niet was zouden wij niet kunnen leven naar een week is het op de aarde al 30 graden onder nul. Zo zie je wel wat de zon met ons doet. De zon houd ons warmte en licht.

Zonneboiler

Met een zonneboiler bespaar je veel energiegebruik. Een zonneboiler zorgt voor warm water. In de zomer levert je dat vooral lekker warm water op maar in de winter hoe doe je dat dan? Daar hebben ze natuurlijk wel een oplossing voor anders zou je een koude douch hebben. Een grote zonneboiler heeft geen zin. De oplossing voor in de winter is een warmtepomp. Een waterpomp zorgt voor warmte door lucht en water. Dat gebeurt door een vloeistof te verdampen en samen te persen. Hierdoor gaat de temperatuur omhoog.

Zonneschoorsteen

Deze schoorsteen zorgt ervoor dat je warmte kan opwekken zonder stroom. Door een zonneschoorsteen te plaatsen kun op een normale manier ventilatie toepassen. Door een zonneschoorsteen bespaar je geld en het is goed voor het milieu. En in de zomer heb vooral erg koele ruimtes.

Zonne-energie

Zonne-energie is een energie wat zonnewarmte direct omzet naar elektriciteit.

Je kunt zonne-energie ook opwekken maar hoe? De energie haal je uit licht zo wek je zonne-energie op. Maar hoe doe je dat in de winter? Daar is geen manier voor met bewolkt weer kun je alsnog energie opwekken.

Einde

Nou dit was mijn informatie over zonne-energie ik hoop dat je er wat van geleerd hebt

Credits:

Created with images by cverkest - "solar panels sun photovoltaic"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.