Mobile Game

What kind of mobile game is it?

This Game will be a Top down Bullet Hell Game.

Here is an example of a Bullet Hell Game (genre also called: Shoot 'em up)

Here is a Wiki link with further explanation of this genre.

https://en.wikipedia.org/wiki/Shoot_'em_up

Some Screenshot of our game

Small concept video's

https://i.gyazo.com/d5cd0142bae9f8763d8c6a1577ce9067.mp4

https://i.gyazo.com/30164650ab0f18f3a61f6410addeeac7.mp4

Onderzoek mobiele game: Bullet Hell 100. Dit is een spel waarbij je heel veel bullets moet ontwijken en tegelijk enemys moet dood maken. Het spel bestaat uit verschillende levels waarbij je in elk level een paar enemys moet verslaan en elke level word moeilijker.

De reden dat ik zo'n soort spel heb gekozen is omdat ik moeilijke spellen waarbij je echt goed moet zijn om het te halen leuk vind.

Bullet Hell 100 Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.designdrill.danmaku01e&hl=en

Hier is een voorbeeld van het spel:

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.