Loading

OSO Maritim søker etter ny medarbeider Kontorsted: ANDENES – Andøy kommune

Som et av Nord Norges eldste Skipsmegler firma, etablert i 1971, er vårt mål å være det ledende selskap i Nord Norge innen skipsmegling, samt være en kunnskapspark for det maritime miljø. Vårt arbeidsområde er hele Norden samt Russland.

I tillegg til megling ved kjøp og salg av fartøy, har vi godkjennelse for megling av fisk fra fartøy til landanlegg. Kontroll og sertifisering av fiske- og laste fartøy, verdivurdering/markedsverdi av fartøy, besiktigelse/skadetaksering av fartøy, teknisk assistanse til rederi, inspeksjon av fartøy i forbindelse med kjøp, ISM-ISPS-MLC revisjoner, sakkyndige tjenester til advokater i maritime saker.

Andenes ligger på nordenden av Andøya.

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. Kommunen har gode kommunikasjoner med flere daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6.

VI SØKER ETTER NY MEDARBEIDER VED VÅRT KONTOR PÅ ANDENES, MED TILTREDELSE ETTER AVTALE VÅREN 2019

Arbeidsoppgaver :

 • Megling ved kjøp og salg av fartøy, industrimegling samt fiskemegling
 • Salg og markedsføring i Nord Norge samt Russland, av tekniske og maritime produkter/utstyr som selskapet er forhandler av.

Ønskede personlige egenskaper:

 • Evnen til å arbeide systematisk og planmessig
 • Gode sosiale antenner, omgjengelig og glad i oppsøkende salg
 • Serviceinnstilt holdning – «Alt for kunden»
 • Stå-på-vilje og gjennomføringsevne
 • Initiativrik, kreativ og selvstendig

Ønsket kompetanse og kvalifikasjoner:

 • Maritim teknisk – og/eller nautisk utdannelse med påbygging innen økonomi
 • Erfaring fra salg- / skipsmegling
 • I tillegg til norsk, beherske engelsk og russisk – skriftlig og muntlig.
 • Kunnskap om akvakultur

Søknadsfrist: 20. Februar 2019

For opplysninger kontakt: Johan S. Olsen Telefon 918 54 721. E-post: johan@oso-maritim.no

Credits:

FOTO: SAMSKAP, Simen Bergvik

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.