#skiturer Sesongen 2016/2017

Det finnes ingen bedre avkobling fra hverdagen enn en skitur inn i Normarka

Det er alltid fint å legge turen til Sjusjøen i starten av skisesongen. Tradisjonen tro ble det tur dit den første helgen i desember. Med på turen var Anita, Knutta, Bente, Marianne, Dag, Mari og meg. Det ble en helg med mye latter og fine skiturer 🙂

I julen ble det dessverre ikke så fine forhold, men 5. juledag ble det en åpning og mulighet for topptur. Turen gikk til Trolltind. Været var tidvis friskt, men på toppen fikk vi både utsikt og fine snøforhold.

SJUSJØEN

En torsdag i starten av januar fikk jeg og Bente muligheten til å dra til Sjusjøen på en torsdag morgen. Med avreise fra Oslo kl 0700 var vi der oppe allerede litt over kl 0900 og ble møtt av soloppgangen.

På vei ned til Lillehammer fikk vi denne utsikten fra bilen - et magisk syn :-)
HAFJELL

Etter to dager med BDO GO! benyttet jeg muligheten til å ta turen til Hafjell for å prøve

SØRKEDALEN

En søndag i januar gikk turen til Sørkedalen, hvor forholdene var mye bedre enn ventet.

ROMERIKSÅSEN

Det ble en vinter for å prøve nye løyper, når de vante i Oslo hadde varierende forhold. En søndag i februar gikk turen til Romeriksåsen.

MYLLA

En solskinnsdag...

Created By
Kenneth Settem
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.