Loading

Barbara Devriendt GRAPHIC DESIGN

Grafisch vormgeven is zoeken naar een beeld om je bedrijf of event in de verf te zetten. Het is een manier om de communicatie te ondersteunen die je als organisatie inzet om je merk te versterken.

MIJN PERSOONLIJKE AANPAK IS MIJN STERKTE

Interesse? Mail me :-) barbara@aa-advertising.be

A & A Advertising - Barbara Devriendt - Frans Spaestraat 6 - 9000 Gent

Created By
Barbara Devriendt
Appreciate

Credits:

Barbara Devriendt

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.