Edvard Munch Expressionismen

Expressionism

Expressionism betyder "uttryck".Inom expressionismen uttrycker konstnären sina egna tankar och känslor i färg och form. Det föreställande motivet är inte alltid det viktigaste med bilden. Till exempel när han målade skriet sitt mest kända konstverk så hade Edvard Munch en väldigt tung tid i sitt liv, han mådde psykiskt dåligt och medans han gjorde det målade han skriet och uttryckte sina känslor i det konstverket, genom mörka färger och mycket rött i bilden, och efter den perioden där han hade haft psykiska problem så blev han friskare och man börja då märka att hans konstverk innehöll ljusare färger.

Edvard Munch

Edward Munch föddes den 12 December 1863 i Norge. Edvard är Norges mest framgångsrika konstnär. Hans mest kända konstverk är skriet som han gjorde år 1893. När Edvard bara var 5 år gammal så dog hans mamma i tuberkulos och några år efter det så dog också han favoritsyster och en bror till Edvard dog också och en annan syster till Edvard fick diagnosen "sinnessjuk". Efter att Edvards mamma hade gått bort så blev han och alla hans syskon uppfostrade av deras pappa som det också sagts var sinnessjuk. Pappan skrämde barnen genom att han väldigt ofta upprepade detta "om de syndar, på vilket sätt som helst, så ska ni bli dömda till helvetet utan någon chans till att bli benådade". Edvards pappa dog senare när Edvard var 26 år gammal. 35 år gammal så mötte Edvard Munch Tulla Larsen och det levde tillsammans under några år men 1902 så tog deras förhållande slut efter väldigt dramatiska omständigheter då Edvard sköt sig själv i fingret pga upprördhet. Det tog väldigt lång tid för Munch att komma över tulla, flera år faktiskt och under den tiden drack han och målade tavlor med sig själv och Tulla som motiv som han sedan sågade sönder. Edvard blev sen vårdad ett tag på en klinik i Köpenhamn och sedan flyttade han hem tillbaka till Oslo, eftersom han under den svåra perioden hade bott Frankrike. Från år 1916 bodde Edvard helt isolerad men var ändå produktiv och skapande ända fram till sin död. Edward Munch dog den 23 Januari 1944 och då var han 80 år gammal. Idag så finns en av hans största samling verk finns på Thielska galleriet i Stockholm.

Detta är Munchs signatur:

Tiden

År 1883 så fick ön Krakatau ett utbrott från sin vulkan och det utbrottet dödade hela 120.000 människor, och detta vulkanutbrott var så stort att det sändes upp massor av aska och och damm i atmosfären och dammet spred sig från Indonesien där vulkanen befann sig till olika ställen i hela världen.Ljuset bröts annorlunda i partiklarna, vilket medförde ovanligt färgrika solnedgångar ända fram till början av 1884. Till och med invånarna i Oslo kunde se dem storslagna blodröda solnedgångarna. Detta fenomen var väldigt skrämmande och fängslande och Edvard Munch skrev själv i sin dagbok om hur han fick inspiration till sin dramatiska målning. Han skrev "Plötsligt blev himlen blodröd. Moln som blod och eldtungor hängde över den blåsvarta fjorden och staden, och jag stod ensam och skakade av skräck. Jag kände ett oändligt skrik skära genom naturen". Så Edvard uttryckte sina känslor i Skriet genom att han varelsen eller människan som är med i konstverket skriet är som ett skrik som skär genom naturen och det är en av anledningarna till att skriet kom till.

Andra konstverk av Munch

Puberty

Anxiety

Madonna

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.