Julegaven til bedsteforældrene poster design

Poster design

Mine forældre har et meget minimalistisk hjem og ikke meget plads til en masse billeder af børnebørnene. Det blev min inspiration til denne poster af min datter. Det blev en julegave de blev rigtig glade for. Det er et design der passer ind i deres hjem og de elskede ideen om en masse billeder samlet i et. Arbejdet er udført i Adobe InDesign.

"Vi kunne ikke hænge flere billeder op og vi gik og skiftede ud i dem, da der blev ved med at komme nye, da hun jo hele tiden voksede. Vi blev simpelthen bare så glade, da vi fik denne plakat. Der var alle billederne i et billede og vi behøvede ikke længere at skifte ud i dem. Og det passer bare så godt ind i vores hjem" – Susanne & Aage Carlsson

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.