VIKEND V PORTOROŽU

Prvi vikend v aprilu sva si z možem privoščila kratek dopust v hotelu Histrion, kjer sva uživala v plavanju in savni in na sprehodih ob morju, Piranu in Portorožu.

Portorož, 2.4.2017

Poslikala in obdelala: Inge Kondrič

Created By
INGE KONDRIČ
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.