Loading

Snižte svou ekologickou stopu, investujte udržitelně

Světový den ekologického dluhu

Datum Světového dne ekologického dluhu určuje, kdy lidstvo vyčerpá všechny přírodní zdroje, které je Země schopna vyprodukovat za jeden rok. Po zbytek roku musíme využívat zásoby určené pro budoucí generace.

Čím později v roce proto tento den nastane, tím lépe. V ideálním světě je to 31. prosince, letošní reálné datum je ale 22. srpna. Tedy dřív, než byste si nejspíš tipnuli. Proto v zemích, kde působí naše skupina ČSOB/KBC, podporujeme politiku udržitelnosti.

Koronavirus nepřímo pozitivně ovlivňuje životní prostředí

Abychom letos nemuseli žít na ekologický dluh, potřebovali bychom 1,6 zeměkoule se všemi jejími zdroji. Přesto se nám dařilo lépe než minulý rok, kdy Světový den ekologického dluhu připadl už na 29. července. O 24 dní dříve než letos.

Jednou z hlavních příčin je právě koronavirus, který vedl k silnému celosvětovému omezení dopravy a na životní prostředí měl tedy pozitivní vliv.

Každá země je jiná

Množství dostupných surovin a jejich spotřeba se v jednotlivých zemích výrazně liší, proto se kromě celosvětového Dne ekologického dluhu stanovuje i datum pro jednotlivé státy. U nás v Česku byl letos tímto dnem čtvrtek 16. dubna.

Na grafu ale vidíte, že třeba Katar dosáhl svého Národního dne ekologického dluhu už začátkem února a drtivou většinu roku je tak odkázán na rezervy. Na druhé straně spektra se pak nachází Indonésie, kde se do červených čísel dostanou až v polovině prosince.

Omezte svou ekologickou stopu

I vy můžete přispět svou troškou k tomu, aby se Den ekologického dluhu v Česku i zbytku světa posouval rok od roku na pozdější termín. Třeba tím, že dáte šanci ekologičtější stravě a cestování:

  • Omezte živočišné potraviny, jejichž výroba je extrémně ekologicky náročná a často krutá ke zvířatům.
  • Pokud to jde, jezděte do práce na kole – uděláte něco pro životní prostředí i pro své zdraví.
  • Začněte více přemýšlet při nakupování, zabráníte tak plýtvání a utrácení za zbytečnosti.

Jaké kroky podniká ČSOB/KBC?

Pro naše udržitelné investiční fondy platí přísná kritéria. Dáváme přednost investicím v zemích, které usilují o vytvoření udržitelné společnosti. V takové společnosti hrají hlavní roli jak politické a sociální aspekty, tak i kvalita životního prostředí.

Opět uvedeme jako příklad Katar, který má mimořádně špatné výsledky na poli ochrany životního prostředí, politických i sociálních práv. V důsledku toho není tato země vítaná ani jako součást našich udržitelných fondů. Zemi, jako je Uruguay, do fondů naopak rádi zahrneme.

Chcete také něco změnit? Pak investujte udržitelně.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace ke zmiňovaným fondům včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/statutu fondu (v češtině, slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz. Na této stránce naleznete též aktuální údaje o historické výkonnosti fondů od jejich vzniku.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.

Created By
ČSOB AM
Appreciate