Loading

2019-2020 het nieuwe schooljaar in een notendop

een bakje troost bij het loslaten van je kroost

Om het afscheid nemen op de eerste schooldag , op 2 september 2019 wat te verzachten, worden traditiegetrouw alle ouders , na het afscheid nemen , uitgenodigd in de voorhal van de school voor het drinken van een tasje koffie en dit tussen 08.15 uur en 10.15 uur.

Joost Dendooven

directeur

Martine Roels

personeels-en leerlingadministratie

Tina Rosseel

logistiek coördinator - en leerlingfacturatie

Ann Goossens

boekhouding

Stefaan Devoogt

coördinerend preventie-adviseur

Annemie Lecomte

onderhoud

Luana de Moraes

voor-en naschoolse opvang Karel van Manderstraat

logistiek medewerker

Katelijne Boone

zorgcoördinator

Céline Lemmens

ambulante zorgjuf kleuter

Fien Van Parys

ambulante zorgjuf lager onderbouw

Julie Bolle

ambulante zorgjuf lager bovenbouw

Riet Gailliaert

juf peuter/eerste kleuter D

Ellen Verrecas

juf tweede/derde kleuter D

Linda Debel

juf peuter/eerste kleuter A

Ans Demey

juf eerste kleuter B

Marleen Mistiaen

juf eerste kleuter C

Lavinia D'Hulster

juf tweede kleuter A

Laetitia Verschaeve

juf derde kleuter A

Sabine Vergaerde

juf derde kleuter B

Siska Callewaert

juf eerste leerjaar A

Hannah Proot

juf eerste leerjaar B

Carine Priem

juf tweede leerjaar A

Karel Suvée

meester tweede leerjaar B

Hilde Vermeersch

juf derde leerjaar A

Karel Van Parys

meester derde leerjaar B

Lisa Bolle

juf vierde leerjaar A

Sofie Staelens

juf vijfde leerjaar A

Sanny Teerlinck

juf vijfde leerjaar B

Dries De Sutter

meester zesde leerjaar A

Nele Tilleman

juf zesde leerjaar B

An Verroens

gymleerkracht kleuter en lager eerste graad

Justine Desondre

gymleerkracht lager

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.