Loading

Glædelig 1. december "julen har englelyd"

Julen har englelyd. Sådan synger vi i en julesalme i Den Danske Salmebog DDS 118.

I Dalum Kirke vrimler det med engle, bare man giver sig tid til at kigge sig omkring. De svæver i loftshvælvene, de står og titter frem på prædikestolen, de er på gravminderne og andre steder – som f.eks. denne engel, som du kan finde på Iver Vinds smukke trælåge i koret.

Ordet engel betyder et sendebud eller budbringer. Juleaften bringer en engel os bud om Jesu fødsel og ”Guds engle sang med fryd derom” (DDS 104), siden påskemorgen om Jesu opstandelse og ”som morgenlærkens var hans røst / og hvert et ord en himmelsk trøst.” (DDS 222)

Created By
Dalum Kirke
Appreciate