17. YÜZYIL Osmanlı'da CEZA Duru Dalkılıç

Osmanlı'da Ceza (Özellikle İdam) Nedenleri

- suç

- iftira

- Padişah'ın isteği

Osmanlı'da bu cezaları cellatlar uygulardı. Cellatlar kurbanların çığlıklarını duyup merhamet göstermesinler ve işin gizliliğini açığa çıkarmasınlar diye sağır ve dilsiz seçilirlerdi.

OSMANLI'DA CEZA YÖNTEMLERİ

Kazığa Dikme: Mahkum çırılçıplak soyulurdu ve omuzlarına mum akıtılırdı. Bu halde ilk önce şehirde gezdirilirdi ve daha sonra kazığa dikilirdi.

Hedef Kitle: korsanlar, devlete isyan edenler

Çengele Geçirme: Bu ceza İstanbul Eminönü'nde uygulanırdı. Yerin yüksekliğinde bir tahtadan asılan çengeller bulunurdu ve çıplak mahkum o yüksekliğe çıkarılır, ardından aşağı atılırdı.

Hedef Kitle: korsanlar

Çarmıha Germe: Mahkum çırılçıplak soyulur ve çarmıha kolları ve bacakları bağlanarak gerilir. Öldükten sonra kaba etleri ve omuzları kesilerek mum koyulur ve şehirde gezdirilir.

Hedef Kitle: casuslar

Mankurt işkencesi: Bu işkence Türklere özeldir. Kurban soyulur ve saçları kazınır. Kafasına deve derisi geçilir ve ağız kısmında sıkıca bağlanır. Kurban, ıssız bir çölde iki-üç gün aç ve susuz bırakılır. Deve derisi kurbanın kafasını sıkmaya başlar, ve yeni çıkmaya başlayan saç için yer kalmaz. Bu yüzden saçlar derinin içine çıkar. Kurban ya acıdan ölür ya da bilincini kaybeden bir köle olur.

Hedef Kitle: tutsaklar

İplikle İşkence: Uzun bir ipliğe düğüm atılır, ve bu ipliğin bir ucu burundan sokulup ağızdan çıkartılırdı.

Hedef Kitle: suçlular

Fıçı İşkencesi: Mahkum, fıçını içine çırılçıplak oturtulur ve tıkabasa yemek yedirilir. Tuvaletini fıçının içine yapan mahkum, çürüyerek ölür.

Hedef Kitle: suçlular

Tuzda Bekletme: Kurban tuzlu bir karışımda uzun süre bekletilir ve bir anda soğuk suya atılırdı. Kurban bu suya atılmasından sonra hücrelerinin şişmesi nedeniyle felç olurdu.

Hedef Kitle: suçlular

Hadım etmek: Erkeğin cinsel organının kesilmesiydi.

Hedef kitle: tecavüzcüler

Tütsüleme: Bir mağaraya kurbanlar toplanır ve mağaranın içine duman verilirdi. Kurbanlar solunum zehirlenmesinden ölürdü.

Hedef kitle: suçlular

Kızgın Kurşun: Ağzın içine sıvı kızgın kurşun dökülmesi.

Hedef Kitle: uyuşturucu kullanıcıları

Havanda dövme: Suçluların başı bir dibeğe yatırılır ve macun kıvamına gelene kadar dövülür.

Hedef Kitlesi: yanlış fetva veren din adamları

Şehzade Mustafa'nın ölümü:

KAYNAKÇA:

"?EHZADE MUSTAFA'NIN ÖLÜMÜ-Muhte?em Yüzy?l." Youtube, 16 Feb. 2014, youtu.be/k4zhf1VgP6k. Accessed 25 Apr. 2017.

crying girl Blank Template. imgflip, Imgflip LLC, imgflip.com/memetemplate/57080564/crying-girl. Accessed 21 Apr. 2017.

Dalk?l?nç, Gurur. “Osmanl? Devleti’nin Uygulad??? ??kence ve ?dam Yöntemleri.” Ofpof, 27 Mar. 2016, ofpof.com/merak/osmanli-devleti-nin-uyguladigi-iskence-ve-idam-yontemleri. Accessed 21 Apr. 2017.

Darbe Giri?imi Sonras? Gündemi Me?gul Eden Kritik Soru: ?dam?n Getirilmesi Mümkün mü? Onedio, 18 July 2016, onedio.com/haber/darbe-girisimi-sonrasi-gundemi-mesgul-eden-en-kritik-soru-idamin-getirilmesi-mumkun-mu--721653. Accessed 21 Apr. 2017.

Çengel. vural çelik, Medyanan Tasar?m, www.vuralcelik.com.tr/detay.php?urunid=121. Accessed 21 Apr. 2017.

Georgia man accidentally shoots his own penis while trying to holster gun. Raw Story, 18 June 2014, www.rawstory.com/2014/06/georgia-man-accidentally-shoots-his-own-penis-while-trying-to-holster-gun/. Accessed 21 Apr. 2017.

Grünewald, Matthias. Çarm?h. Wikipedia, 2002, tr.wikipedia.org/wiki/Çarm?h. Accessed 21 Apr. 2017.

Selim, Yavuz. “Osmanl?’da Cellat, ?dam ve ??kence.” Tarih ve Siyaset - Serenti, Serenti, 26 May 2012, www.serenti.org/osmanlida-cellat-idam-ve-iskence/. Accessed 21 Apr. 2017.

Stop Torture. Amnesty International, www.amnesty.org/en/get-involved/stop-torture/. Accessed 21 Apr. 2017.

Tuzu azalt, hayat?na tat kat. ATV Alanya, 22 Mar. 2017, www.alanyatelevizyonu.com.tr/haber/tuzu-azalt-hayatina-tat-kat_h10578.html. Accessed 21 Apr. 2017.

20 Techniques Proving Torture Is Beyond Brutal. Twitika, twitika.com/posts/64761. Accessed 21 Apr. 2017.

Credits:

Created with images by pixel2013 - "art sculpture scrap sculpture"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.