Loading

Swedish League med Värmlandsdubbeln 13-14 April FÖRENINGEN VIKINGALEDEN i samarbete med Säffle Orienteringsklubb

Boendemöjligheter i Nysäter i samband med Swedish league och Värmlandsdubbeln 13-14 april

In english further down on page!

I Nysäter vid Byälven, ca 10 kilometer från platsen för Swedish league och Värmlandsdubbeln 13-14 april, finns en ställplats för husbilar/husvagnar med tillgång till toaletter, dusch och litet pentry. Ställplatsen är belägen vid Nysäters gästhamn. Här finns plats för ca 20 ekipage. Ytterligare platser i samhället med motsvarande standard kan erbjudas om behovet uppkommer. Kostnaden per dygn i samband med arrangemanget uppgår till 200 kr/ekipage. Anmälan senast 1 april.

För den som vill ha övernattning i stuga finns en sådan med totalt sex bäddar mitt i centrala Nysäter. Den kostar 600 kr/natt att hyra för deltagare i tävlingen. Föranmälan för att hyra stugan krävs senast till 15 mars.

I Nysäter finns också möjligheter att använda bastu i ett mindre badhus nära älven. Bastun kan eldas upp för en kostnad av 50 kr/person, för en grupp av minst 10 personer. Föranmälan till bastun krävs två dygn i förväg.

För mer info och för bokning, kontakta Föreningen Vikingaleden, tel 0533/303 20 eller e-post foreningen @vikingaleden.se.

Accommodation possibilities in Nysäter 13-14th of April

Nysäter is situated about ten kilometers west of the Swedish league competition grounds and can be an alternative for accommodation for you who comes by mobile homes or by caravan. Close to the Byälven river there is a camping area with space for about 20 cars/caravans. Toilets and a shower is available at the spot, as well as a small pentry. If needed, more spaces with similar services can be found in Nysäter surroundings. Cost per night during the days of the orienteering competition is 200 SEK. Latest day of booking is 1st of April.

If you would like to stay over night in a cottage, there is one available in the central part of Nysäter with totally six beds. Renting cost 600 SEK for the cottage per night. Latest day of booking of the cottage is 15th of March.

If you are interested in taking a sauna bath, that is also possible in Nysäter in a small bath house close to the river. A sauna bath can be arranged for a cost of 50 SEK/person, for a group of at least ten people. Tell two days in advance if you are interested in a sauna bath session.

For more information and for booking, please contact Föreningen Vikingaleden, phone +46 533 303 20 or by e-mail foreningen@vikingaleden.se

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.