NIEUWE WEBSITE voorstellING van het nieuwe DESIGN

Opleiding: Hoe maak ik een gebruiksvriendelijke website?

Karl Gilis van AG Consult Academie
We starten met een nieuwe mindset

Nieuwe website, nieuwe mindset

Je website is een succes wanneer deze begrijpbaar, makkelijk te navigeren en bezoekersgericht is. De focus moet volledig op de bezoeker liggen.

Om de gebruiker zo goed mogelijk te ondersteunen, moeten we natuurlijk weten wat de meest bezochte pagina's van de website zijn. Daarom hielden we gedurende 8 dagen een pop-up enquête met de vraag 'Naar wat ben je op zoek op onze website?'. Uit de 300+ resultaten kunnen we de toptaken van onze bezoekers rangschikken.

 1. Wikiprebia (29%)
 2. Opleiding (24%)
 3. Prenne (17%)
 4. Activiteit (15%)
 5. Vacature (15%)
Het gaat er niet om wat wij willen vertellen. Het gaat erom wat de bezoeker wil bereiken via onze website.
(de navigatie van de huidige website)

De navigatie

 • De navigatie begint met Over Prebes, terwijl uit onderzoek blijkt dat deze pagina, samen met Provincies en projectgroepen het minst worden bekeken van al de pagina's uit de navigatie. Dit wil zeggen dat deze daar niet op hun plaats staan.
 • Je bent vanaf het begin verplicht de keuze te maken tussen Opleidingen, Activiteiten en Prenne, terwijl deze alle 3 hetzelfde doel hebben. Maar dit wordt hier niet duidelijk gemaakt.
 • Het woord Prenne is voor een niet-lid van Prebes een onduidelijk begrip.

Het nieuwe design van de navigatie is op basis van de cijfers van het onderzoek, in combinatie met onze nieuwe bezoekersgerichte visie.

(de navigatie van de nieuwe website)
 • De navigatie is geordend volgens de toptaken & met het oog op duidelijke begrippen en omschrijvingen.
 • Prenne, opleidingen en activiteiten zijn alle 3 gebundeld onder de betekenisvolle noemer Bijscholen & netwerken
 • Onduidelijke begrippen (Prenne, Wikiprebia) zijn vermeden in de navigatie.
 • Wikiprebia, wetgevingstool en Veiligheidsnieuws zijn alle 3 gebundeld onder de veelzeggende noemer Kenniscentrum.
 • Vacatures, die in de huidige website onderaan in de footer staat, verdient ook een plaats in de hoofdnavigatie.
 • De kleine navigatie linksboven bestaat niet uit de toptaken, maar deze verdienen wel een plaats in de navigatie.
Hoe minder je vertelt, hoe duidelijker je boodschap overkomt.

Huidige homepagina

Evaluatie

 • De homepagina staat duidelijk niet in functie van de toptaken van de bezoeker.
 • Er zijn te weinig actieknoppen die de bezoeker duidelijk maken wat we eigenlijk van hem/haar willen, namelijk lid worden.
 • Nieuws staat op de homepagina niet op zijn plaats. Nieuwszaken moeten staan waar mensen ontvankelijk zijn voor nieuws. Zoals de nieuwsbrief, social media ...
Voor elk element op een webpagina moet je een gegronde verklaring hebben waarom het er staat.

Kruimelpad

 • Op elke pagina maken we gebruik van een kruimelpad. Het kruimelpad bevindt zich juist onder de navigatie.
 • Dit zorgt voor extra duidelijkheid voor de bezoeker, vooral omdat onze website vrij uitgebreid is.
 • Ook voor bezoekers die niet via de home (www.prebes.be), maar via Google op een pagina terecht komen, kan dit kruimelpad extra informatie geven.
(einde van de pagina)

Volgende stappen

 • Eerste ontwerpfase afronden door de feedback van vandaag toe te passen.
 • Tweede testfase starten met een werkende website (feedback vragen aan jullie, maar ook aan leden (Prenne) en mensen die Prebes nog niet kennen ...).
 • Feedback verzamelen en wijzigingen doorvoeren.
 • De laatste fase bestaat uit het programmeren van de effectieve website.

Feedback

Opmerkingen, complimenten, aandachtspunten, vragen ...

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.