Loading

Miksi OptiFer® on hyvä planeetalle MATALALLA RAUDALLA VAKAVA VAIKUTUS

Matalat rauta-arvot ja raudan puutteesta johtuva anemia ovat laajoja ongelmia. Ne tuovat seurauksia nuorten kasvuun, suorituskykyyn, sairastuvuuteen ja sekä kansantalouteen.

Raudan puutoksella on myös useita negatiivisia fyysisiä oireita, kuten väsymystä, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia.

Nuoret, erityisesti tytöt, ovat erityisen alttiita raudan puutteelle. Suurin esiintyvyys on 12-15-vuotiailla, kun vaatimukset ovat huipussaan.

Kaikissa Kaakkois-Aasian maissa Thaimaasta lukuun ottamatta yli 25 prosenttia nuorista tytöistä on raportoitu aneemiseksi; joissakin maissa esiintyvyys on jopa 50%.

(http://www.searo.who.int/en'ty/child_adolescent/documents/sea_cah_2/en/)

"Asia’s catastrophic malnutrition levels are the single greatest barrier to the evolution of a modern, knowledge-based workforce that can manage the economic powerhouse it has the promise to become."

(Sheila Sisulu, World Food Programme Deputy Executive Director)

Alhaisella raudalla on syvällinen vaikutus

Vaikka nuoremmat tytöt näyttävät usein olevan terveitä, heikot rautapitoisuudet vaikuttavat perusteellisesti monien päivittäiseen elämään, mukaan lukien kyky keskittyä ja siten oppia koulussa.

"In tests we have carried out we think that the IQ in British girls who get enough iron in their diets and those who are anaemic can mean the difference of a whole grade in school exams."

(Dr Mike Nelson, nutritionist at King's College)

Perusopetusta ei voida korvata, jos sitä ei ole saatu

Mitä koulussa ei voi oppia tietyssä ajassa, on vaikeaa tai jopa mahdotonta korvata myöhemmin elämässä.

Tämä koskee kaikkia raudanpuutoksesta kärsiviä maailmassa.

"Iron deficiency and anemia affect more than 3.5 billion people around the world resulting in health problems and cognitive impairment at all stages of life."

(WHO)

Ensisijaisen hoitajan on oltava vahva

Raudan ja A-vitamiinin puutteesta heikentynyt äiti ei voi antaa lapsilleen kasvatusta, joka tarvitaan koulutuksen loppuunsaattamiseen ja täyden sosiaalisen ja taloudellisen potentiaalin saavuttamiseen.

Perheen ensisijaisena hoitajana äiti tarvitsee välttämättömiä mikro-hivenaineita voidakseen tehdä työnsä hyvin.

Pikkulapsille ja vauvoille on myös ratkaisevan tärkeää saada hyvä ravitsemus tässä elintärkeässä kehitysvaiheessa.

Aliravitsemus varhaislapsuudessa heikentää lasten fyysistä kykyä ja kognitiivisia kykyjä ja vaikeuttaa heidän suoritustaan koulussa.

Aliravitsemus on usein perinnöllistä

Aliravennetut nuoret tytöt kantavat alipainoisia vauvoja, jotka sitten jatkavat aliravitsemusta seuraavaan sukupolveen.

Aneemiset aikuiset ja lapset maksavat kehitysmaille miljardeja dollareita menetettyneenä tuottavuudesta tutkimuksen mukaan.

"Yksi kolmasosasta maailman väestöstä kärsii anemiasta, joten sillä on valtavat taloudelliset seuraukset", sanoo Toronton yliopiston taloustieteiden professori Sue Horton tutkimuksessa "The Economics of Iron Deficiency"

Ratkaisu

Kaikki rautaa tulee ruokavaliosta

Voimme käyttää vain kahta erilaista rautaa; hemorautaa lihasta, siipikarjasta tai kaloista ja ei-hemorautaa vihanneksista, maitotuotteista tai kemiallisesti sidottua rautaa tavanomaisissa lisäravinteissa.

Hemorauta imeytyy koko ruoansulatuskanavassa (ei vain ensimmäisessä osassa).

Toisin kuin ei-hemoraudalla, imeytymiseen ei vaikuta kelatoivat ainesosat, kuten fytaatit, tannaatit ja fosfaatti.

Kaikki tavalliset rautalisät ovat keinotekoisia / synteettisiä. Niissä on kemiallisesti sidottu rauta, kuten rauta-sulfaatti, rautafumaraatti tai ferroglysiinisulfaatti.

Hemorauta on ihmiselle luonnollinen

"Perinteinen raudanpuutehoito farmakologisilla rauta-annoksilla aiheuttaa usein sivuvaikutuksia, kuten vatsakipu, ummetus ja ripuli "

”Conventional iron deficiency treatment with pharmacological iron doses often causes side -effects such as abdominal pain, constipation and diarrhea”

(CDC.: Recommendations to prevent and control iron deficiency in the United States. MMWR Recom. Rep. In.)

Hemorauta-ravintolisät valmistetaan luonnollisella naudan hemoglobiinilla. Se on luonnollinen (ei-synteettinen) hoitomuoto, joka sisältää myös monenlaisia mikrohivenaineita.

Hemorautaa on käytetty suuressa mittakaavassa raudanlisänä yli 30 vuoden ajan Skandinaviassa ilman raportoituja vakavia sivuvaikutuksia tai myrkytyksiä.

Hemorautahoidolla on helpoin mahdollinen annostelu: Yksi tai kaksi tablettia vuorokaudessa milloin tahansa. Ei tarvitse ottaa huomioon muita samanaikaisesti nautittuja elintarvikkeita tai juomia.

Hemoraudan imeytyminen on 20 – 40 %. Hemorauta on hyvin siedetty. Ei ole tunnettuja epämiellyttäviä sivuvaikutuksia. Teho tai sieto eivät muutu ajan kuluessa.

OptiFer®-sarjan hemorauta-lisäravinteet ylläpitävät rauta-arvot turvallisesti ja tehokkaasti.

Created By
Michael Collan, NutriCare Division of MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by jarmoluk - "medications cure tablets pharmacy medical the disease" • Rafael Sato - "School" • Devanath - "indian boys team" • Devanath - "indian boy team" • M1key.me - "Maasai Mother" • jarmoluk - "medications cure tablets" • Oyvind Solstad - "Meat"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.