Loading

De Es Nieuwsbrief 29 mei 2020

Uitgave nummer 25, 29 mei 2020

Fijne Pinksteren…

Een heerlijk zonnig weekend op anderhalve meter…dat komt eraan. Lekker tot rust komen, quality-time met elkaar en genieten. Genoeg energie opdoen om weer verder te gaan. Volgende week dinsdag en woensdag zullen we op school onze studiedagen hebben. Zowel voor de laatste weken als voor het nieuwe schooljaar plannen maken. Welke leerkrachten hebben we op school in welke groep. Een leuke puzzel, waar al twee maand aan gewerkt wordt. De kwaliteiten van teamleden maximaal benutten voor de leerlingen. We hopen u binnenkort hierover alle informatie te kunnen geven. Verder praten we over de organisatie van een nieuw schooljaar en maken de leerkrachten woensdag kennis met onze nieuwe directeur Marloes Joosten.

Donderdag en vrijdag gaan we verder met ons huidige rooster. Vanaf maandag 8 juni zijn alle leerlingen iedere dag welkom op school. In een bijgevoegde brief krijgt u alle praktische informatie over de wijze hoe we het zo verantwoord mogelijk gaan organiseren.

Maar eerst een heerlijk weekend, lekker weer, kortom we wensen u fijne Pinksterdagen…

Robbert en Roel

Afscheid teamleden

Met een kaartje, tekening, presentje…alles is welkom!

Aan het eind van dit schooljaar zullen Henny van Eijzeren en Maria Nije Bijvank afscheid nemen na jarenlang op onze scholen gewerkt te hebben en les gegeven aan heel veel (oud-)leerlingen. Woensdag 10 juni zullen zij ’s avonds op een besloten feestje afscheid nemen van hun collega’s. Helaas is er in deze Corona-tijd geen mogelijkheid om dit groots te gaan vieren.

Daarom doen we hier een oproep;

Wilt u Henny en/of Maria bedanken met een kaartje, een tekening, een foto, een klein cadeautje… geef dat dan alstublieft voor 10 juni aan uw kind mee. Op school zetten we voor iedere medewerker een cadeaudoos klaar; daar kunnen de leerlingen hun bedankje, attentie etc. in gaan doen.

Groepsactiviteiten op school zijn tot de zomervakantie niet toegestaan; we moeten het dus met deze wijze organiseren.

Vakantierooster 2020/2021

Komende dinsdag en woensdag gaan we aan de slag met de planning voor komend schooljaar. Het vakantierooster staat al vast, dus bij deze vast alle data:

Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober 2020 + 19/20 oktober wegens studiedag team.

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie 18/19 februari wegen studiedagen en 22 t/m 26 februari 2021

Studiedag IKT 17 maart 2021

Goede Vrijdag en Pasen 2 april t/m 5 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie / Hemelvaart 3 mei t/m 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei t/m 28 mei (Pinkseren met studiedagen team)

Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 2021

De periode tot de zomervakantie...

Vanaf maandag 8 juni mogen alle leerlingen weer alle dagen naar school. Dit betekent echter niet dat alles weer ‘als vanouds’ zal zijn. Ook vanaf 8 juni gelden de maatregelen die we al in school getroffen hebben. Wellicht zelfs meer dan op dit moment. Meer mensen in school betekent immers ook meer beweging in het gebouw...

Schooltijden:

De schooltijden zijn tot de zomervakantie als volgt:

Maandag / Dinsdag / Donderdag: 08.30u – 14.15u

Woensdag / vrijdag: 08.30u – 12.30u

  • Alle leerlingen blijven op maandag, dinsdag en donderdag over op school onder leiding van de groepsleerkracht.
  • Net als anders blijft de inloop vanaf 08.15u gehandhaafd.
  • Geen ouders in school en zo min mogelijk externen.
  • Afstand leerkracht - leerlingen blijft 1,5 meter.

BSO / Columbus Junior:

Leerlingen van de Es die naar de BSO gaan worden normaal gesproken om 15.15u opgehaald. Tot de zomervakantie zullen die leerlingen die dit betreft van 14.15u tot 15.15u opgevangen worden op school, tot Columbus Junior hen om 15.15u komt ophalen.

In de volgende nieuwsbrief zullen we u nader informeren over de overige zaken tot de zomervakantie.

Aankondiging Schoolfoto's 2020

Fotograaf: Mike Rikken

Dagopening

“Vrije dag “

Ga rustig op je stoel zitten. Voeten stevig op de grond, billen op de stoel en handen in de schoot en de ogen dicht. Stel je voor…..

Je ligt in bed…Oh wat lig je lekker! Je bed is een warm holletje. Je bent nog maar net wakker. Wat is er voor een dag vandaag? Je weet het niet… Door het gordijn zie je dat het al licht is….Je rekt je eens lekker uit. Oh ja , nu weet je het weer. Je bent VRIJ vandaag. Er hoeft helemaal niets. Niet vroeg op, niet naar school.. Helemaal VRIJ. Joepie! Wat zou je graag willen doen? Bedenk maar wat je het liefst zou willen doen.

Word nu maar wakker..

Doe je ogen open en rek je lekker uit. Hoe voelt een vrije dag? Wat doe je als je vrij bent? Waarom? Wat doe je juist niet? Welke kleur vind je passen bij een vrije dag? Aan welke voorwerp denk jij als je aan een vrije dag denkt?

Heel veel plezier!

Vacature

Vacature MR

Aan het einde van dit schooljaar neemt Martijn Jacobs afscheid van de Medezeggenschapsraad (MR)

Daarom zoeken wij :

Een ouderlid Medezeggenschapsraad (m/v)

(zittingstermijn voor 4 jaar)

Wat doet de MR

De MR denkt, praat en beslist mee over visie, beleid en toekomst van onze school en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op De Es. De MR heeft op bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. De MR vergadert ongeveer 6x per schooljaar. Bij onderwerpen die op de agenda staan, moet bijvoorbeeld gedacht worden aan besteding van financiële middelen, de opbrengsten van het onderwijs, formatieplanning, pestbeleid en meer. Tijdens de vergaderingen is ook iemand van de directie aanwezig.

Leden van de MR worden voor een termijn van 4 jaar benoemd, met een maximale zittingsduur van 8 jaar.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat momenteel uit zes leden: drie ouders; Ylone van den Berg, Martijn Jacobs en Inge Hendriks en drie personeelsleden; Selma Heuver, Stieneke Hiemstra en Trudy Wermink.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die het een uitdaging vindt om beleidsmatig bezig te zijn met de school van zijn/haar kind(eren). Verder verwachten we van je dat je integer bent en bereid bent actief mee te denken over diverse schoolzaken.

Onze voorkeur gaat uit naar een ouder met een kind(eren) in de midden / bovenbouw.

Wat moet je doen?

Als je interesse hebt in de functie van MR-lid, stuur dan een bericht voor 12 juni naar mr@es-ikt.nl

Via de Stichting Ieder Kind Telt wordt je, als nieuw MR-lid, een cursus aangeboden waarin je meer te weten komt over de regels waarmee een MR te maken krijgt.

Wil je meer informatie?

Wil je eerst meer informatie over deze functie? Benader dan een van de huidige leden van de MR. Mochten er meerdere kandidaten zijn voor de vacature, dan kan er een stemronde worden gehouden onder ouders.

Grej of the day

De Rijn!

De vorige nieuwsbrief is alweer anderhalve week geleden, maar ook toen stond er een 'GOTD' in; De oplossing van de vraag was de Rijn!

En de vraag voor volgende week:

Je hebt vast wel eens van hem gehoord...
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 juni 2020
Created By
Robbert Flim
Appreciate