Loading

Covid-19

Convivència i mesures de prevenció

 • Recordau que l'ús de mascareta és obligatori. Sempre ha de cobrir nas i boca correctament.
 • Respectau la distància de seguretat.
 • Seguiu els circuits d'entrada i sortida.
 • Evitau romandre als passadissos i qualsevol tipus d'aglomeració.
 • Respectau l'aforament als banys.
 • Manteniu una correcta higiene de mans.

No podeu venir a l'escola si:

 • Presentau un o més dels següents símptomes: febre, tos, mal de cap, sensació de falta d'aire, calfreds, dolors musculars, debilitat, diarrea, vòmits, disminució de gust i olfacte.
 • Heu donat positiu i us trobau en aïllament domiciliari.
 • Heu de fer quarantena per contacte estret.
 • Conviviu amb un cas sospitós.

Heu d'avisar el vostre professor en cas que hagueu estat diagnosticats amb Covid-19. Aquest s'encarregarà de comunicar-ho al coordinador de salut del centre. Es tracta d'informació confidencial.

Què entenem per contacte estret:

 • Convivents
 • Qualsevol persona que hagi donat positiu amb qui hagueu compartit espai a una distància menor de dos metres, sense mascareta i durant més de 15 minuts.

Període a considerar: dos dies abans de l'inici de símptomes fins que és aïllat. En cas d'asimptomàtics confirmats per PCR: dos dies abans de la data de diagnòstic.

Sabeu que...

... si tots portem la mascareta ben posada i mantenim distàncies no generarem cap contacte estret en l'entorn de l'escola?

Ventilació

Les finestres i portes de les aules es mantindran sempre que sigui possible obertes per a assegurar-ne una correcta ventilació.

Si ets del grup de les 19h, NO entris a l'aula fins que el professor t'ho indiqui, podries interrompre el procés de ventilació que es porta a terme entre classe i classe.

Si ets del grup de les 17h, surt de l'aula el més aviat possible un cop acabada la classe per facilitar el procés de ventilació.

Declaració responsable

A continuació, el professor/a lliurarà un document per a que el llegiu i el signeu en cas d'estar-hi d'acord.

Credits:

Created with images by CDC - "This illustration, created at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), reveals ultrastructural morphology exhibited by coronaviruses. Note the spikes that adorn the outer surface of the virus, which impart the look of a corona surrounding the virion, when viewed electron microscopically. A novel coronavirus, named Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), was identified as the cause of an outbreak of respiratory illness first detected in Wuhan, China in 2019. The illness caused by this virus has been named coronavirus disease 2019 (COVID-19)." • josephredfield - "people friends together" • Engin_Akyurt - "tied up togetherness tying" • Sharon McCutcheon - "Hands together." • Joenomias - "lemur curious halfaap" • blickpixel - "dandelion heaven flower" • fill - "pen ballpoint pen write" • Manuel Sardo - "untitled image"