Loading

Toimihenkilöiden järjestäytyminen Perusta ja vaikuttajaroolin muutos

Seminaari 12.9.2018 - puheenvuorot:

Miksi toimihenkilöt ovat järjestäytyneet - Kuva kerhotoiminnan muuttumisesta edunvalvonnaksi ei läheskään tavoita sitä, mistä toimihenkilöiden järjestäytymisessä on ollut kysymys

Miten toimihenkilöille saatiin neuvotteluoikeudet?

Voimalalakko oli tärkeä käännekohta, työnantajat eivät halunneet antaa sopimusoikeutta toimihenkilöille.

Lakko on ammattiyhdistysten tehokkain painostuskeino. Terveydenhuoltoalan työntekijöiden lakko kuitenkin nostaa aina esille kysymyksen sen eettisyydestä ja työtaistelut tuomitaan herkästi. Miten terveydenhuoltoalan työtaistelut ovat olleet sovitettavissa sairaanhoidon etiikkaan ja työhön liittyviin sitoumuksiin?

Monen järjestön pitkäaikainen tavoite on oma sopimus. Opettajille sen saaminen onnistui.

Miten toimihenkilöliikkeen rooli yhteiskunnassa on muuttunut 1970-80 -lukujen kultakaudesta tähän päivään

Kommentoijina

Toimihenkilöarkisto

Seminaariohjelma 12.9.2018

Paikka: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan seminaaritila Bulevardi 56, Helsinki

Avaus

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Avaussanat

I Järjestäytymisen taustat

9.15. Miksi toimihenkilöt ovat järjestäytyneet, professori Pauli Kettunen, kommenttipuheenvuoro professori Harri Melin

II Miten neuvotteluoikeudet toimihenkilöille saatiin

10.00 Tapaus Voimalalakko, dosentti Ilkka Levä, 10.20 Työtaistelut sosiaali- ja terveysalalla, tutkija Heidi Haggren, 10.40 Taistelu opettajien omasta sopimuksesta, kouluneuvos Erkki Kangasniemi

III Toimihenkilöiden yhteiskunnallinen rooli

11.15 Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan Tervehdys, asiakaspäällikkö Hannu Stark, 11.20 Toimihenkilöarkisto tutkimuksen edistäjänä, arkistonjohtaja Arto Alajoutsijärvi, 11.30 Toimihenkilöliikkeen muutos 1980-luvulta nykypäivään, professori Harri Melin, 12.00 Kommenttipuheenvuoro viestintäjohtaja Jaana Aaltonen, 12.15 Kommenttipuheenvuoro, työmarkkinatoimittaja Kari Klemm, 12.30 Seminaarin päätös

12.45 Lounas ravintola Kiltakellarissa, Bulevardi 44

Credits:

Kuvat Toimihenkilöarkiston kokoelmat

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.