Stichting Maanda update maart 2017

Met plezier brengen houden we jullie op de hoogte van de voortgang van onze werkzaamheden. Eind 2016 hebben we de 5 scholen bezocht waar we inmiddels mee samenwerken. Tijdens het bezoek hebben we de plannen voor de komende 5 jaar met elkaar opnieuw aangescherpt. Graag brengen we jullie op de hoogte van deze plannen. Hieronder volgen voor de komende 2 jaar de geplande werkzaamheden per school.

We hebben afgesproken met de Permenent Secratary (PS) dat wij de klaslokalen voorzien van bedrading voor elektriciteit. De overheid gaat dan zorgen voor de aansluiting op het netwerk.

Maanda

Omdat we bij Maanda al 7 jaar aan de slag zijn, verschuift de focus van de school naar de community. Er zijn nog een paar kleine bouwprojectjes te gaan en nu kijken we vooral hoe gaat de community dit onderhouden en waar mogelijk zelf uitbreiden.

2017: 2 docentenwoningen, de woningen aansluiten op elektriciteit en extra boeken voor de bibliotheek

2018: Mais molen voor de gemeenschap. De opbrengsten kunnen worden gebruikt om te investeren in onderhouden en verbeteren van de school.

Chibwe

Deze school hebben we in 2016 voor het eerst bezocht. De samenwerking gaat nu beginnen.

2017: bouwen van 2 klaslokalen en de lokalen voorzien van bedrading voor elektriciteit. En de bouw van een bibliotheekruimte.

2018: boeken voor de bibliotheek

Simaubi

De samenwerking met Simaubi bestaat nu 2 jaar. Tot nu toe zijn er 3 klaslokalen afgebouwd en 3 nieuwe lokalen gebouwd. Daardoor zijn ze nu in staat om klassen te splitsen. Dat is voor deze school heel fijn, want de klassen zijn hier enorm groot (ca. 100 kinderen).

2017-2018: de 3 nieuwe klaslokalen voorzien van bedrading voor elektriciteit. En aanschaf van bibliotheekboeken.

Malindi

De samenwerking met Malindi bestaat nu ook 2 jaar. Tot nu toe hebben we de bestaande lokalen gerepareerd en kleurrijk geschilderd. Ook zijn er 2 docentenwoningen gebouwd. Inmiddels is de nieuwbouw van een bibliotheek bijna klaar.

2017-2018: Afbouwen van de bibliotheek en deze voorzien van boeken. En het bedraden van de bestaande klaslokalen zodat ze kunnen worden aangesloten op elektriciteit.

Masonsa

Deze samenwerking bestaat inmiddels 2 jaar. Tot nu toe zijn de lokalen gerepareerd en kleurrijk geschilderd. Ook is er gestart met de bouw van een bibliotheek (zie foto).

2017-2018: Afronden van de bibliotheek en deze voorzien van boeken. En het bedraden van de klaslokalen zodat ze kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Voortgang minidocumentaire

Chris en Chris zijn 2 filmmakers van bureau Beeldtaal die zijn mee geweest op ons bezoek in november. Zij werken aan een minidocumentaire over de wijze waarop we samenwerken met de overheid, scholen en ouders in Zambia. We verwachten dat deze documentaire rond de zomer klaar zal zijn. We houden jullie op de hoogte!

met hartelijke groeten, Brite, Pamela en Karin

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.