Loading

Mediazoo - yritystarina toiminimi-yrittäjyys

Kertomusta yrittäjyydestä ja omasta yrityksestäni historiikin kaltaisesti. Tätä ei ole käsikirjoitettu etukäteen, vaan kerron tarinaa kuten se tänään heinäkuun alussa 2018 muistuu mieleeni. Kohinaa tässä taustalla, mutta sisältö nyt tärkeintä :)

Puhe osa1

Puhe osa2

Toiminimi -yrittäjyys on ollut mielenkiintoista, mukavaa ja samalla haastavaa ja välillä raskastakin. Monipuoliset palvelut ovat samalla vahvuus, mutta myös asiakkaille se voi näyttäytyä sekavana kokonaisuutena. En ole kuitenkaan karsinut palveluita kovin pienelleen, sillä kysyntä vaihtelee näille vuodenaikojen mukaan.

Tulevaisuudessa keskeinen osaamisalueen haaste ja kehitys on uskoakseni yritykselläni dokumentaarisessa ohjelmatuotannossa. Siinä riittää tekemistä ja kehittymistä kaikilla alan toimijoilla. Mediazoo toimii vahvasti tällä alalla mukana digitoimisen tuoma historiikkiaineistoijen kokemus ja tuntemus mukana. Historian kirjoitukset ja kuvaukset odottavat julkaisuaan tämän päivän ja tulevaisuuden katsojille. Kerrottakoon ne yhdessä.

Credits:

Created with images by dzako83 - "lens obsolete shutter"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.