Loading

A Capa Központ csoportos kiállítása

Gyógyír

Kiállító alkotók: Bartha Máté, Csontó Lajos, Fátyol Viola, Gyenis Tibor, Hodosy Enikő, Szatmári Gergely, Szász Lilla, Szombat Éva

A huszonegyedik században az emberek lelki válságba kerülése globálisan érzékelhető problémává vált. Egyes kutatások szerint húsz éven belül a világ legsúlyosabb mentális egészségügyi krízisét a depresszió fogja okozni. Pontosan úgy, ahogy ez a disztópikus jövőt, válságot ígérő előrejelzés, úgy maguk a „világvégét” hirdető jóslatok is épp a szorongást kiváltó okok közé tartoznak. A probléma nem új keletű, számos műalkotás és a legkülönbözőbb tudományos kutatások foglalkoztak már a testi, lelki, szellemi szimptómákat okozó melankólia különféle típusaival. Épp ezért tűnt időszerűnek a válságból való kiutak lehetőségeivel, a gyógyír témakörével foglalkozni.

Milyen apró lépések segíthetnek az egyéneknek a mentális egészség megőrzésében és melyek az elképzelhető megoldások a kisebb-nagyobb közösségek, illetve a társadalom számára a krízis, a szorongás, a kiégés problémáiból való gyógyuláshoz? Röviden megfogalmazva a kérdést: hogyan legyünk jól? És milyen szerepe lehet mindebben a fotónak?

2019 decemberében nyolc alkotót kértem fel arra, hogy válaszokat keressünk és új, elsősorban a fotográfia médiumával létrehozott alkotásokon keresztül vizsgáljuk és mutassuk be a gyógyírt jelentő utakat, lehetőségeket napjainkban. A felkérést követően pár héttel egy világjárvány tette még inkább aktuálissá kérdéseinket és a lehetséges megoldási módokat.

Az alkotók személyes élményeiket alapul véve reflektáltak a felvetésekre és ez által rajzolódott ki a kiállítás útvonala. Az első két teremben a belső világ kap hangsúlyt, az új élet és életszakasz kezdetét (Fátyol Viola), a fohász gyakorlatait kutató (Csontó Lajos), a transzcendens tapasztalatokat (Hodosy Enikő), valamint a kisebb közösségen belüli kötelékeket (Szatmári Gergely) vizsgáló munkákon keresztül. A következő teremben az egyes szubkultúrák divattermékeinek az idő múlásához való viszonya (Szombat Éva) és a hétköznapi boldogság keresése (Szász Lilla) által foglalkoznak az örömöt okozó külső megjelenéssel, míg a negyedik teremben globálisan érthető és értelmezhető, a közvetlen környezetünkhöz való viszonyunkra (Bartha Máté), vagy épp személyes döntéseink feltételezhető következményeire (Gyenis Tibor) kérdeznek rá az alkotók.

A jó feltételezi a rossz jelenlétét. A boldogság a szomorúságot. A teli az ürest. A szenvedés a gyógyírt. Az ember tele van a vágyai és a döntései miatti ellentmondásokkal. A Gyógyír című kiállításon az válik láthatóvá, hogy a „jól lenni” dilemmájára az eltérő alkotói pozíciók által különféle fotográfiai koncepciók fogalmazódnak meg: a személyes történetek azonosulást kínálnak, különböző élethelyzetekből nézve pedig nemcsak balzsamként ható felismeréseknek, hanem további kérdések feltevésének is lehetőséget adhatnak.

Gellér Judit kurátor

Fátyol Viola: 204

„A kisfiam januárban született, egy hirtelen fellépő terhességi betegség miatt két hónappal a vártnál korábban. [...] Az anya-gyermek kötődést kis üvegekbe töltve tapasztaltuk meg először. A tejesüvegek rendszeres fényképezése a legmélyebb szakaszokban is nyújtott némi vigaszt azáltal, hogy egy pillanatra kívül helyezett a nyomasztó kórházi helyzet valóságán.”

Szeretném kifejezni hálámat és köszönetemet a Szent János Kórház PIC osztályán dolgozó orvosoknak és nővéreknek, akik tudásukkal, áldozatos munkájukkal és szeretetteljes emberi gesztusaikkal gyógyítottak minket. A sorozatot nekik ajánlom.

(2019–2020)

Fátyol Viola: részlet a 204 című sorozatból, 2019–2020, inkjet print, 15x20 cm

Csontó Lajos: Kutya év

„A kiállítás anyaga a műtétemből való felgyógyulásnak egyféle lírai dokumentációja, ami a felépülés három hónapja alatt írt saját szövegek és az ez idő során készített mobiltelefonos emlékképek felhasználásával készült. A szövegek a vallásosságból ismert fohász, kérés, és a hálaadást kifejező imagyakorlatból alakultak ki.”

Gyógyulásomért kimondhatatlan hálával tartozom a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, valamint a Balatonfüredi Állami Szívkórház orvosainak és ápolóinak, akik odaadó munkájukkal és együttérzésükkel segítettek át életem legnehezebb három hónapján. Köszönöm nekik is!

(2020)

Csontó Lajos: Mindennek van előzménye (fent), Elfogadni (lent balra), Nehéz magadban hinni (lent jobbra), részlet a Kutya év című sorozatból, 2020, c-print, 60x90 cm

Hodosy Enikő: Elérhető fény

„Nagyjából egy éve kezdtem el rendszeresen meditálni, ami alapvetően alakította át a világképemet. A saját gondolataimban és pszichémben való elmerülés segített felszínre hozni és megfogalmazni mélyen gyökerező problémákat és sokat segített a lelkem újrarendezésében.”

(2020)

Hodosy Enikő: részlet az Elérhető fény című sorozatból, 2020, barryt, gyclée print 40x60 cm

Szatmári Gergely: Bellin, Hamburg, Augustenhof

„A sorozat képei egy szűkebb közösség sorsfordító eseményeit, kataklizmáit mutatják be. A képek az ölelések, érintések, tekintetek és mozdulatok hangsúlyozásával reflektálnak a történések ciklikusságára. A gyász, az öröm és az elfogadás édes-keserű ábrázolásai ambivalens érzéseket keltenek bennünk.”

(2007–2019)

Szatmári Gergely: részlet a Bellin, Hamburg, Augustenhof című sorozatból, 2008–2018, giclée print, 50x70 cm

Szombat Éva: Tutti Frutti

„Elmúltam már harminc és a gyerekkorom újra divatba jött. Ismét kaphatóak a tamagocsik, a Buffalót már nem a diszkósok hordják, a 3310 az új 3210. Jönnek a fiatalok, és nem emlékeznek Friderikusz zakóira. A sorozatomban a ’80-as és ’90-es évek itt ragadt tárgyait kutattam.”

A sorozat egy része a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Fotóművészeti Kollégiumának alkotói támogatásában részesült.

(2017–2020)

Szombat Éva: Ábel (fent balra), Grosfillex (fent jobbra), Vitrin (lent balra), Polly Pocket (lent jobbra) részlet a Tutti Frutti című sorozatból, 2019, giclée print, 40x60cm, 30x45 cm, 33x50cm, 50x80cm

Szász Lilla: Öndivatbemutató

„Olyan helyzeteket keresek, ahol emberek együtt vagy egyedül, rövid vagy hosszú ideig, de boldogok. Szinte utópisztikusnak tűnnek ezek a képek, mégis, ami gyönyörű bennük, az az, hogy igazak. Azt mutatják meg nekem, hogy bármikor képesek lehetünk a mosolyra, a boldogságra.”

(2018–2020)

Szász Lilla: Fiatal pár, Alfama, részlet az Öndivatbemutató című sorozatból, 2020, lambda print, 10x15 cm
Szász Lilla: Lányok, részlet az Öndivatbemutató című sorozatból, 2020, lambda print, 10x15 cm
Szász Lilla: Lány virágok között, részlet az Öndivatbemutató című sorozatból, 2020, lambda print, 10x15 cm

Bartha Máté: Vasárnap

„Fotósorozatommal az elmúlt évtizedek közbeszédében egyre inkább tematizált, vallási, kulturális és politikai ideológiák szükségszerű váltakozásán-versengésén túlmutató globális bizonytalanság érzelmi vetületét kutatom.”

(2020)

Bartha Máté: részlet a Vasárnap című sorozatból, 2020, giclée print, 70x70 cm

Gyenis Tibor: Személyes döntés

„A munkám célja a tágan értelmezhető, mégis fontos folyamatokra mutató, releváns, szimbolikus gesztusok kutatása. Illetve, egyáltalán mit mondhat hitelesen egy művész? A fotográfia nyelvén megfogalmazott állapotfelmérésen túl lehet-e a művészetnek konkrét javaslata? Ebben segít, hogy a kép metaforikus működésmódja és intuitív hivatkozásai szuggesztívek, többféleképpen értelmezhetőek.”

(2020)

Gyenis Tibor: Személyes döntés, 2020, werk-képek

A kiállítás létrejöttében közreműködtek

  • Kurátor | Gellér Judit
  • Projektkoordinátor | Roth Ágnes
  • Arculat és grafikai munkák | Füredi Tamás
  • Kiállításépítés | Mayer Róbert, Süle Márton
  • Fordítás | Bakonyi-Tánczos Vera, Bodóné Hofecker Zsuzsanna
  • Lektorálás | Boronyák Vivien, Gáspár Balázs
  • Videó, vágás | Bognár Benedek, Simon Zsuzsanna

***

Várjuk látogatóinkat a Capa Központ újranyitását követően, amikor végre a Gyógyír kiállítás teljes egészében látható lesz!

www.capacenter.hu

Created By
Gellér Judit
Appreciate

Credits:

© Capa Központ és az alkotók