Loading

Lynæs Posten Nr. 3 · oktober 2019

Og bum – så var det efterår

Kom det ikke lidt pludseligt? Det var ligesom fra den ene dag til den anden, og så var der ingen vej tilbage. Ingen blid overgang, ingen indian summer med lange lune septemberdage – i hvert fald ikke mange. Bare færdig med den sommer.

Det betyder jo så også, at det er ved at være lukketid. Når efterårsferien (uge 42) er forbi, bliver bommen vinterlukket, og vi skal have nøglen frem for at komme igennem, også selv om det kun er for en kort bemærkning, vi forlader området. Toiletter og bad bliver lukket og låst, og vores affald bliver ikke afhentet før slutningen af marts. Man kan dog stadig bruge affaldscontainere ved fælleshuset.

Og så skal vi jo lukke for vandet, så vi ikke risikerer sprængte vandrør, når nu nattefrosten kommer.

Til sidst lige et par gode råd for at undgå indbrud i vinterhalvåret, hvor der kan være temmelig øde i foreningen.

 • Træk gardinerne fra og lad skabene stå åbne
 • Luk og lås døre og vinduer
 • Sæt dobbeltlåse på døren
 • Forstærk dørkarmen på yderdøren og monter et sikkerhedsslutblik
 • Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge dem til at bryde ind i huset
 • Brug udendørsbelysning med føler.
 • Fjern alle ekstranøgler, som du har gemt ved huset.
 • Aftal med naboerne, at I holder øje med hinandens huse.
 • Spær indkørslen med en bom eller kæde, så tyven ikke kan køre helt op til huset.

Således rustet – tak for en dejlig sæson med mange herlige fælles aktiviteter og initiativer - og rigtig god vinter. Vi ses til generalforsamling i marts.

Tekst: Lis Norup

Layout: Henrik Ludvig Christensen

Send indlæg og kommentarer til: lisnorup@mail.dk

Nye naboer

Så gik den ikke længere

Efter at tidligere byggeplaner gik i vasken for over ti år siden pga. finanskrisen, er der nu konkrete planer om seniorbyggeri over for børneinstitutionen på Højbjerggårdsvej. Der er dog ihærdige kræfter i gang i form af bl.a. Katja Cliff, Elvervænget, for at gøre miljømyndighederne opmærksomme på de sjældne arter, vi har i vores område. Og helt sikkert er det, at myndighederne lytter opmærksomt. Men om det kommer til at ændre noget, svæver fortsat i det uvisse. Nedenstående er sakset fra Halsnæs Avis i juni.

To større boligprojekter på vej

Byrådet har nikket ja til forslag om i alt ca. 100 ældre/seniorboliger i Frederiksværk og Hundested

Projekter

To større boligprojekter er under opsejling på kommunale grunde i Halsnæs: Ved Syrevej i Frederiksværk og Højbjergområdet i Lynæs. Begge sager blev lagt frem på byrådsmødet torsdag, og der blev nikket til forslagene hele vejen rundt, melder borgmester Steffen Jensen (A), som nu ser frem til det videre planarbejde for realisering af projekterne.

Bæredygtigt i Lynæs

Kieler Arkitekter har før været på banen med et større bæredygtigt boligprojekt i Vinderød Nord, som ikke vandt bred politisk genklang, og firmaet har nu lagt billet ind på Højbjergområdet i Lynæs med plan om ca. 50 seniorvenlige boliger i et bæredygtigt byggeri tæt på Hundested Børnehus.

Arkitekt Steen Kieler fortæller til Halsnæs Avis, at projektet i Lynæs er en slags videreudvikling af traditionelle ældreboligbebyggelser med mere fokus på fællesskab og bæredygtighed.

Begge projekter skal nu igennem de forberedende planmanøvrer, og borgmesteren forventer ikke større hurdler i den sammenhæng, da der allerede er bred politisk opbakning. Der er endnu ikke udmeldt handelspris officielt, da de endelige grundsalg bl.a. er betinget af lokalplangodkendelser.

Af: Johnny Hedegaard, Elvervænget 1

Årets gang i Lidenlund

Vi bor i et sandt natur eldorado, og mange har heldigvis øje og øre for det. Denne sommer har derfor budt på intet mindre end en ”chokmelding”

Der er glædeligvis flere og flere, der er opmærksomme på vores lokale krybende, gående og flyvende medskabninger. Det fortæller, at man ikke behøver at være hverken nørd, hel- eller halvprofessionel for at glædes over det, man ser. Og så er det bare yderligere heldigt, at der i foreningen er et par stykker, der kan svare på spørgsmål om, hvad det egentlig er, man har set.

En af dem er Peter på Elvervænget. Han er eminent til fuglestemmer og den 8. juni meldte han i Facebook-gruppen ”Fuglene på Halsnæs”, at han havde hørt og set en Drosselrørsanger ved ”vores” sø på Konvalvej. Intet mindre end en lokal sensation, som medførte følgende kommentar fra den lokale ”fuglekonge” Søren Haaning:

”Tak til Peter Schjødt for den fine Drosselrørsanger! Det var lidt af en chokmelding!

Fuglen opholder sig i et meget lille mosehul på Konvalvej. Ny art for Hundested! Og en regulær lokal sjældenhed med meget få fund i Halsnæs. Michael Trasborg og undertegnede fik således en ny Halsnæs art!”.

På årsbasis meldes der i hele landet ca.15-20 observationer af drosselrørsanger, og endnu færre yngler her.

Ugler i mosen og kryb i haven

Jørgen Carlo satte for længe siden uglekasser op i skoven. Langt om længe fandt en af kasserne nåde for uglens kræsne blik, og i foråret registrerede Jørgen Carlo endelig to unger af natugle.

Natugle ungfugl · Foto: fuglebilleder.dk

Når vi ser de elegante svaler hvirvle gennem luften eller hører lærkens triller, er det svært at forstå, at fugle faktisk er nærmeste nulevende slægtninge til fortidens dinosaurer.

Så associerer krybdyr og padder mere til fortiden. Og hér var Lis den første i foreningen, der kunne dokumentere et fund af den i Danmark yderst sjældne Stor Vandsalamander. Om det får betydning for det igangskudte byggeprojekt ved søen/Konvalvej bliver spændende at følge.

Stor Vandsalamander· Foto: Lis Norup

Snoge er efterhånden set nogle gange, og hyggelige pindsvin er også en del af vores lokale biodiversitet.

Snog · Foto: Henrik Christensen

Utro fugle med UV-syn

Råger, krager og alliker ses og høres mange steder. Ravnen er fast inventar på engene og i en del af skoven. Nogle år hyppigere end andre.

Musvitter og blåmejser er der stort set overalt. De, især blåmejserne, kan være næsten umulige at kønsbestemme for os mennesker. Heldigvis går det ganske problemfrit for fuglene selv. Og det gør det blandt andet, fordi fugle kan se UV-lys. Og set med fugleøjne, eller et UV-følsomt kamera, er blåmejse-hannen markant mere blå end hunnen.

Musvit· Foto: fuglebilleder.dk
Blåmejse · Foto: fuglebilleder.dk

Mejsernes unger har i øvrigt ofte mange forskellige fædre i samme kuld. Fugle generelt er nemlig temmelig promiskuøse. Selv fugle, der danner par for livet, ravne – gæs – svaner, har jævnligt ægteskabelige sidespring.

Andre fugle har også glæde af nævnte UV-følsomhed. Over engene og markerne, som omkranser vores forening, ses tårnfalken ofte stå stille og svirre i luften. Den er på jagt. Og den kan være relativt højt oppe, 8-40 meter, og den er jo ikke særlig stor: 34 centimeter fra næb til hale og max. 300 gram. Hvordan kan så lille en fugl få øje på bytte så langt nede?

Rovfugleøjne er opbygget på en ganske anderledes måde end vores.

Man siger generelt, at vi mennesker skal kunne aflæse den næstnederste linje på øjenlægens tavle på seks meters afstand.

En rovfugl kan se den næstnederste linje på 60 meters afstand! Så man kan sige, at en rovfugl flyver rundt med en kikkert, der forstørrer 10 gange. Nogle endda endnu mere, og en ørn kan se en hare på 5-6 kilometers afstand. Endvidere har de et synsbillede, der svarer til 3D-effekt.

Men selv med sit skarpe falkeblik, kan det være svært at få øje på yndlingsretten, som er mus. De løber jo rundt på små veksler skjult i det høje græs eller korn. For ikke at tale om, hvis der en sjælden gang skulle falde sne om vinteren. Så laver musene gange under sneen.

Men hér har skaberen belastet musen med, at dens urin udsender UV-lys. Og musen markerer konstant med urin. Når tårnfalken hænger på sine svirrende vinger, kan den altså med sit UV-følsomme blik se gennem højt græs og sne, hvor musen markerer sin veksel. Og dér hvor UV-strålingen er kraftigst, er urinen også mest frisk. Altså må musen teoretisk set være dér. Vingerne klappes sammen, styrtdyk og mad på bordet.

Musvågen

En anden fast beboer i vores område er musvågen. Med sine 54 centimeter i længden,128 centimeters vingefang og op til 1.200 gram for hunnens vedkommende, er den en del større end tårnfalken.

Den afsøger regelmæssigt engene for føde. Af og til muser, svirrer den også som en tårnfalk. Eller sidder på en hegnspæl og registrerer alle bevægelser.

Musvåge · Foto: fuglebilleder.dk

Ikke alle i OF har set den, men det har været svært at undgå at høre de regelmæssige skrig, som især har lydt fra den unge, der kom på vingerne fra reden i skoven mellem haveforeningen og søen. Musvågen er stort set altædende: Fugleunger, firben, mus, regnorme, hareunger. Og så hedder den jo ”orm-vråk” på svensk. Slange-våge.

De fleste danske musvåger er standfugle. Men i efterårets og vinterens løb får de selskab af artsfæller fra Norge og Sverige, som trækker hertil og lidt længere sydover. Rovfugle er ikke flokdyr, men lige nu, i efteråret, ses de ofte samlet på himlen 20 – 30 - 40 ad gangen. Rovfugle er energisparere. Bruger helst ikke for mange kræfter og vingeslag, og på træk transporterer de sig glidende på de termiske vinde. Vindene aftager, skifter retning og højde, og når det sker, ser man musvågerne samles og svæve i cirkler længere og længere opad i skruer for at finde den optimale transportvind igen.

Det samme syn gentager sig naturligvis til foråret. Den modsatte vej. Og viberne kommer. Og lærken. Og Tidselsommerfugl - men ganske givet ikke i samme antal som i år.

Bommen lukkes snart ned, og fjernsynet kalder på mange. Men for dem, der ikke er skærmafhængige, er der stadig meget at komme efter i OF: Spætter, mejser, spurve, drossel- og kragefugle bliver her hele vintersæsonen.

Og himlen kan være så fantastisk smuk og blå om vinteren.

Kort nyt

Et trist farvel

Sidst i august sagde vi farvel til et par af de få, der har været med næsten fra starten i OF Lynæs – altså tæt på et halvt århundrede. Nemlig Dorthe og Leif Leander, som boede i det hvide hus i svinget på Nøkkevangen.

Det blev et ekstra vemodigt og chokerende farvel, for kun få uger efter døde Leif af en blodprop i hjertet. Leif var kendt af alle, fordi han de sidste 13 år har været vores allestedsnærværende havemand, og som par kunne man være sikker på, at Leif og Dorthe mødte beredte op til alle fælles aktiviteter. Både til fest og fællesarbejde. De vil blive savnet.

Varme tanker til Dorthe og familien.

Svævebane til glæde og gene

I den forgangne sæson fik vi ny legeplads, fordi den gamle var nedslidt og ikke længere sikker.

Desværre har det vist sig, at den nye svævebane afgiver noget støj fra kablerne, som beboerne, der ligger op til, er generet af. Især, fordi endestationen er på fodboldbanen og dermed lige op til haverne.

Det er rigtig beklageligt, at nogle oplever støjgener fra svævebanen og noget, bestyrelsen tager alvorligt. Der har været møde med leverandøren om muligheden for at begrænse støjen, hvilket ifølge ham ikke er muligt. Og en flytning af svævebanen vil være en kostbar affære, fordi den er støbt i cement. Derfor er det forfra – også med de besværlige sikkerhedsgodkendelser – hvis den skal flyttes. Det er så stor en udgift og beslutning, at den vil blive fremlagt på generalforsamlingen i marts til fælles afgørelse. Så husk at møde op.

Foreløbig har bestyrelsen henstillet til, at svævebanen i lighed med motorredskaber og plæneklippere, kun benyttes mellem kl. 9 og 18.

Havevandring - en ny tradition?

Det er både sjovt og inspirerende at se, hvordan de andres haver ser ud. Så fremmødet var stort, da Jacob Søborg og Janni Jensen havde taget initiativ til en havevandring, hvor vi besøgte 15-16 haver i foreningen.

Hvad er det for en, og hvordan har du gjort det der? Spørgsmålene var mange og glæden stor over de mange forskellige måder, sådan en andelshave kan tage sig ud.

Vi sluttede af hos Jytte Borch og Claus Lund på Dværgbakken til vin, hjemmelavet hyldeblomstsaft og en kage, der var så god, at opskriften hermed bringes i Lynæsposten.

Rabarberkage med marengslåg ( Isabellas)

Dej

 • 175 g smør
 • 150 g sukker
 • 2 spsk vaniljesukker
 • 1 knsp salt
 • 3 æggeblommer
 • 250 g mel
 • 2 1/2 tsk. bagepulver
 • 5-6 spsk sødmælk

Marengs

 • 3 æggehvider
 • 200 g sukker
 • 100 g grofthakkede smuttede mandler
 • ca. 1/2 kg rabarber i stykker af 1-2 cm ( 350 g )har jeg brugt renset.

Fremgangsmåde

Dej: Smør en mindre bradepande og drys den med rasp. Rør smør og sukker cremet med vanilje, salt og æggeblommer. Bland mel og bagepulver og rør det skiftevis med mælken. Dejen kommes i formen og glattes med en kniv.

Marengs: Æggehviderne piskes stive, sukkeret hældes i ad to omgange, og der piskes stift igen. Mandler og de aftørrede rabarber vendes i. Marengsen lægges oven på dejen. Det hele sættes ind i en 200 grader varm ovn, og der bages i 40-45 minutter.

Hold øje med at marengsen ikke bliver for mørk, ellers læg et stykke bagepapir over, men klip lidt små huller i papiret, så dampen kan slippe ud.

Ufrivillig sø i haven

Normalt er det jo vældig attraktivt at have udsigt over egen sø i haven, men det var ikke lige tilfældet efter sommerens største skybrud lørdag den 10. august. De sidste tre haver på Dværgbakken mod skoven var fuldkommen oversvømmede, og åen langs både Elvervænget og Dværgbakken var i en dags tid nervepirrende tæt på at løbe over. Der var ikke så meget at gøre andet end at krydse fingre og vente på, at vandet skulle synke igen – og det gjorde det heldigvis. Dog kan det nok være en god ide at holde øje med grenaffald i grøften over den rørlagte å.

Foto: Lis Norup
Foto: Lis Norup

Træfældning

Sidste vinter fik vi fældet over hundrede træer, som på den ene eller anden måde var til gene eller fare for ejere eller naboer. Denne vinter holder vi en pause med motorsaven, så først til foråret bliver der taget beslutning om eventuelle nye træfældninger.

Grenaffald

Du kan stadig nå at komme af med grenaffald fra haven. Aflever det på en af de to parkeringspladser, så bliver de afhentet umiddelbart efter efterårsferien. Når affaldet er hentet, er det ikke længere tilladt at lægge grene på parkeringspladserne. Husk at det kun er til grenaffald og altså hverken til almindeligt affald, storskrald eller haveaffald. Haveaffald kan med fordel komposteres på egen parcel.

Husk at lukke for vandet

 • Tøm toilettet og hæld frostvæske i
 • Luk helt op for hanerne, så alt vand er tømt ud af rørene
 • Luk for hovedhanen ved vejen
 • Luk også for naboens, hvis den ikke er lukket

Mobile Pay

Vores Mobile Pay nummer er 16354 og kan bruges til:

 • Vaskemaskine (30 kr. pr. vask)
 • Brusebad (20 kr.)
 • Leje af fælleshus (100 kr. pr. nat)
 • Leje af trailer (25 kr. pr. påbegyndte to timer)

Kontakt til bestyrelsen

Hvis du har brug for at kontakte et bestyrelsesmedlem, kan du bruge en eller flere af nedenstående mailadresser:

Mads Willads Petersen, Formand • Elvervænget 2 • mwillads@gmail.com
Jacob Søborg, Næstformand • Elvervænget 4 • jacob@sinatra.dk
Ingelise Hallengren, Kasserer • Elvervænget 21 • ingelise@hallengren.net
Jan Svane, Bestyrelsesmedlem • Dværgbakken 39 • jansvanec@gmail.com
Bent Kjær Hansen • Bestyrelsesmedlem • Dværgbakken 33 • skovlybakken12@gmail.com
Lis Norup, Suppleant og lokalredaktør • Elvervænget 3 • lisnorup@mail.dk
Henrik Christensen • Hjemmeside og Lynæsposten

Har du ideer eller indlæg til bladet, så send indlæg og forslag til: lisnorup@mail.dk

LYNÆSPOSTEN · NR. 3 · OKTOBER 2019

På gensyn i 2020

Created By
Henrik Christensen
Appreciate