Skorpionen vred sig En 30 årig mand, som frekventerede chathjemmesiden Hot.dk under internetaliasset ’Skorpionen’, havde mandag formiddag muligheden for at tilstå blufærdighedskrænkelse af to kvindelige journalister ansat ved Ekstra Bladet. Journalisterne havde udgivet sig for at være 13 år.

Vinduerne i retslokale L5 er åbne. Ind strømmer forårslivet fra Lille torv, og kun gardinernes viften afslører, at det ikke helt er sommer endnu. Retslokalet er en perfekt firkant med tydelige stuklofter. Centreret i lokalet er en lille stol og et bord til den tiltalte. Rundt om ham formes en hestesko af skrivebord. Anklageren til højre. Forsvaret, som Skorpionen har frabedt sig, skulle have siddet til venstre.

12:50, døren går op. En lav, brun håret mand står uroligt og fumler med et lille plastikkrus. Han har en stærk orange t-shirt på. Jeans og blottede sokker i sine sandaler.

”Hvad skal de bruge det her til?”

Det er Skorpionen. Tydeligt frustreret over tilstedeværelsen af journalister

”Jeg har altså ikke lyst til at sidde og dele hele mit liv med totalt fremmede,” henvender han sig til anklageren.

Anklageren forsikrer ham om de eksisterende regler omkring deling af personlig information. Det beroliger ikke Skorpionen, men han forsvinder ud i ventesalen igen. Han har endnu ti minutter inden sagen starter.

Ventetiden må have været ubarmhjertig, for der går ikke lang tid, før Skorpionen finder sin plads i det lille retslokale.

Der er helt stille, men lyden fra gaden minder os om, hvilken dejlig dag det er, hvis man ikke er tiltalt i en alvorlig blufærdighedssag. Det er tydeligt, at stilheden påvirker Skorpionen. Han bevæger sit venstre ben neurotisk, og forsøger febrilsk at indlede anklageren i en konversation. Det slår håbløst fejl, og bliver toneangivende for den farce, som sagen forvandler sig til.

13:00, dommeren kommer ind og rummet står stille. Selv menneskemylderet fra Lille torv syntes at stoppe for en stund. Alle rejser sig. Dommeren sætter sig til rette på sin plads i hesteskoen - lige over for Skorpionen.

”Hvad er din adresse og CPR-nummer,” spørger dommeren uden at ænse Skorpionen, midt i salen.

”Det går jeg ud fra, du kan læse på det papir, du sidder med,” svarer han med en bævrende stemme, som ikke er i nærheden af den coolness, han gerne vil femvise.

Dommeren stopper sin gennembladring af sags papirer, og giver ham et blik, som cementerer, hvem der har magten i lokalet - og tilståelsessagen kan fortsætte ufortrødent.

Anklageren læser op.

” Der anmodes om retsmøde i sagen mod …. der sigtes for: overtrædelse af straffelovens § 232 jf. straffelovens § 21, forsøg på blufærdighedskrænkelse.”

Sagen er meget lige til. Alt er dokumenteret fra chatkorrespondancerne med de kvindelige journalister. Det er det bedste, og eneste bevis anklageren har med.

Anklageren læser dem højt for salen

”… trækker herefter trusserne af dig, og masserer din frække røv. Nyder at mærke den”

Det er tydeligt, at han genkender sine egne ord, fra det sekund anklageren åbner munden. Han skifter vægten fra højre side til venstre.

”…Masserer blidt omkring skambenet, og arbejder stille mod din efterhånden våde mis”

Skorpionen ændrer positur igen.

” …leger stadig med mine fingre, nu mere mod din klit”

Han kan ikke længere klare at kigge op.

”…lader nu min tunge strejfe din klit, smager dine safter”

Ordene ekkoer fra stukloftet og sværmer om Skorpionens hoved, som vilde fugle. Han prøver febrilsk at vifte dem væk med sine åbne hænder, men uden held.

Den lange, erotiske tekst, tager seks minutter at læse op for salen. Skorpionen kigger stadigvæk ned i bordet.

Havde dommeren været dansklærer, havde han rost ham for sit fantasifulde og udpenslende sprog, men han er lovens håndhæver. Og Skorpionen har sendt denne erotiske novelle til, hvad han troede, var mindreårige piger. Det tolerer den danske retsstat ikke.

Selvom alle parter ønskede en let tilståelsessag, er det som om, at farcen har sendt en kampgejst i Skorpionen. Han nægter at vedkende, at han handlede i den tro, at pigerne var 13. Selvom det fremgår af chatkorrespondancen, at hun eksplicit skriver: ”Jeg er kun 13.”

”Så kan vi ikke gøre mere i dag,” konkluderer dommeren. ”Vi må indlede et retsmøde, og du skal anskaffe dig et forsvar.”

Skorpionen kigger op, og i et sekund forestiller det, at han fortryder, og gerne vil tilstå. Men ord er tunge i et retslokale, og han må vende tilbage med et forsvar.

Created By
Sebastian Johan Lund
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.