Caps CkV periode 2

Cap 1

Op vrijdag 16 december 2016 ben ik naar het kersttoneel van het Drachtster Lyceum geweest. Het stuk dat gespeeld werd heette de Vrek. Het verhaal ging over een man met twee kinderen. Deze man is erg belust op geld. Zijn eigen zoon en dochter zijn erg verliefd. Zijn dochter mag niet samen zijn met haar geliefde, omdat deze haar niets te bieden heeft (geen geld) en de zoon is erg verliefd op een meisje en wil graag met haar trouwen. Dit mag niet van de vader, omdat de vader zelf met dit meisje wil trouwen, vanwege het geld. Er gebeurt van alles tijdens dit toneelstuk. Uiteindelijk trouwt de zoon met zijn grote liefde, komen de dochter en haar geliefde ook samen en komt alles goed. Ik vond het een zeer leuk toneelstuk. Het verhaal bevatte veel afwisselende delen. De ene keer grappig, de andere keer dramatisch. De hele tijd kwamen er nieuwe gebeurtenissen of problemen in het verhaal, waardoor je de hele tijd geboeid bleef. De acteurs vond ik goed spelen, omdat ze zich stuk voor stuk goed konden inleven in de rol die ze speelden. Daarnaast werden alle rollen gespeeld door leerlingen van de school. De meeste van hen zitten niet op een toneelschool, dus is het nog knapper dat ze zo goed geacteerd hebben! De muziek die gespeeld werd vond ik ook goed. Er werden liedjes gezongen die goed bij het verhaal en de stemming pasten. De liedjes waren heel afwisselend, maar vooral ook van deze tijd. Hierdoor ging het publiek ook meezingen en werd het publiek nog beter bij het stuk betrokken. Wat ik ook goed vond was de ploeg die zorgde voor de belichting en het geluid. Ze zorgden er goed voor dat op het juiste moment het juiste licht en geluid was, waardoor er spanning werd opgebouwd. Het decor bestond uit een grote zandberg in het midden en de spelers wisten hier goed gebruik van te maken tijdens het spelen.

Ik heb de voorstelling als zeer leuk ervaren, omdat het publiek goed werd betrokken bij het verhaal. Er was een leuke sfeer en ik vond het super goed dat alles door mensen van school werd gedaan!

Cap 2

Op woensdag 7 december 2016 ben ik naar de voorstelling Swanlake van Jakop Ahlbom in de Lawei geweest. In deze voorstelling werd een duistere kant van het klassieke sprookje getoond. Er waren acht dansers, een live band, dierenkoppen en messenwerpers. In het sprookje ontdekken de personages hun manipulatieve gedrag, jaloezie, wraakzucht en dat liefde niet alles overwint. Ik vond het een zeer bijzondere voorstelling, omdat er de hele tijd mensen in beweging waren, maar er werd niet gepraat. Er werd alleen maar muziek en geluiden gemaakt. Hierdoor kreeg de voorstelling veel spanning en kwam ook de duistere kant van het verhaal op me over. Ik zat de hele tijd me af te vragen: '''wanneer gaan ze nu iets zeggen". Ik vond dat de dansers/acteurs goed in hun rol zaten. Ze wisten goed hun gezichtsuitdrukkingen over te laten komen. Dit was belangrijk, omdat er dus niet gepraat werd en de spelers wel het verhaal moesten laten overkomen. Ook was goed te zien dat de dansers heel lang geoefend hebben, want het hele stuk liep vloeiend in elkaar over. Gedurende het hele stuk heb ik nooit gemerkt dat er iets fout is gegaan. De duistere kant van dit verhaal werd ook heel goed gebracht door het decor in combinatie met de lichteffecten. Er werden veel schaduwen gecreëerd en er waren grote zwarte gordijnen waardoor het duistere gevoel goed op mij overkwam. De outfits vond ik mooi en goed bij het verhaal passen. Er werd overwegend zwart en wit gedragen. Ik denk dat dit met opzet gekozen is, omdat de voorstelling Swanlake heet en zwanen kunnen zowel wit als zwart zijn. Ook wordt zwart vaak gezien als een kleur van duisternis en dit past ook goed bij de sfeer van het verhaal.

Ik heb de voorstelling wel leuk ervaren, maar het was niet zoals ik verwacht had. Ik had misschien gehoopt dat de verhaallijn meer op die van het klassieke sprookje had geleken. Ik begreep het verhaal hier en daar ook niet heel erg goed. Ik denk dat dit deels kwam, omdat er niet gepraat werd. Ook denk ik dat dit kwam, omdat er heel veel verschillende scènes waren. Hierdoor was soms de volgende scène al begonnen, voor dat ik eigenlijk gestopt was met de vorige scène te begrijpen.

Cap 3

En als laatste ben ik samen met mijn zus naar het Museum Dr8888 geweest. Ofwel het museum in Drachten. Er waren meerdere exposities, waaronder César Domela en de Gebroeders Rinsema. Ook was er een expositie van het Dadaïsme. De kunststromingen die onder andere in het museum te zien waren, waren: het constructivisme, kubisme en De Stijl. Ik denk dat ze voornamelijk die verschillende moderne kunststromingen laten zien om meer belangstelling te krijgen voor dat type kunst. Wat mij het meeste aansprak waren de korte volzinnen (poëzie) van Evert Rinsema, omdat ik het heel erg knap vind dat iemand in één korte zin heel direct zijn kijk op het leven kan geven. Wat mij minder aansprak was de expositie van het Dadaïsme, omdat ik die kunst niet zo mooi vond en vooral ook vreemd. Wat ik niet verwacht had te zien waren de fotocollages in het museum, omdat ik dacht dat het voornamelijk een museum zou zijn van schilderkunst en oude voorwerpen, maar ik vond de fotocollages zeer mooi. Ik vond het interessant om meer over moderne kunst te weten te komen en begrijp het nu ook beter. Wel denk ik doordat ik sommige moderne kunst niet heel mooi vond het ook niet veel indruk op me heeft gemaakt. Ik heb het bezoek als heel leuk en leerzaam ervaren, omdat ik veel dingen te weten ben gekomen die ik nog niet wist!

Vergelijking caps:

Als ik de caps ga vergelijken met elkaar vind ik dat ik over het algemeen drie leuke culturele activiteiten heb ondernomen. Ik vond het leuk om deze keer ook naar een dansvoorstelling te zijn geweest. Dit had ik nog niet eerder ondernomen. Ik vond het kersttoneel het leukste in vergelijking met de andere activiteiten. ik hou meer van toneel, omdat ik het leuk vind om te kijken naar mensen die toneelspelen en daarbij een verhaal vertellen. In dit geval vond ik het nog leuker, omdat ik het verhaal heel leuk vond en het gespeeld werd door leerlingen van mijn eigen school. De dansvoorstelling Swanlake vond ik vergeleken met het kersttoneel en het museum minder leuk, omdat ik het verhaal minder goed begreep. Ook vind ik het originele verhaal van het Zwanenmeer leuker. Ik vind het moeilijk om het museum met de twee andere activiteiten te vergelijken, omdat een museum totaal iets anders is. Wel denk ik dat ik van de bezochte exposities veel geleerd heb, maar ik denk ook dat mijn beleving afhankelijk is van wat er tentoongesteld werd in het museum. Ik denk dat als er meer exposities waren geweest die ik leuk vond, mijn beleving ook anders was geweest.

Created By
Joyce Vriesema
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.