Stripverhaal Hipster vliegen

De omgeving

Een stad in de vorm van een eiland die midden op de zee voortbeweegt. De ondergrond is van steen en een motor zet het eiland in beweging. Het dorp is ouderwets en de gebouwen zijn veel te groot.

Wat er gebeurt

Ze zijn uit het portaal gekomen. Een hipster vlieg vliegt naar hun toe en probeert hun drugs te verkopen, maar ze willen geen drug kopen. De hipster vlieg pakt in eens een wapen uit zijn jas zak en gooit ze in een arena. Nu moeten ze vechten tegen een reuze ninja varken ze krijgen de kans om een wapen te krijgen, maar het zijn wapens die deels gebroken zijn. Ze gooien met de gebroken wapens en rennen voor hun leven in de arena. Totdat karate meester Donald Trump vlieg mee komt vechten en ze verslaan het varken en toen ontplofte het varken en uit zijn lichaam kwam een portaal.

Personen

Sophie – roodhaar – blank - blauw ogen – sproeten

Lars – donker haar - blank – groene ogen

Indeling

Schetsen Ian

Schetsen Kali

Schetsen Chloë

Schetsen Lionel

Storyboard

Karakters Ian

Karakters Chloë

Karakters Kali

Karakters Lionel

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.