Camera In De Jaren Jeroen Simmelink

LET'S GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

De aller eerste foto werd gemaakt door Joseph Nicéphore Niépcein 1816. Dit was een foto van wat hij zag als hij uit zijn raam keek. Het was een plaat met een lichtgevoelig materiaal in een camera obscura bloot te stellen aan licht, echter werd de eerste foto pas ontdekt in 1831.

In de jaren 20 hadden ze al een kleine vooruit gang gedaan, het was geen grote verandering. Ronduit gezegd was het alleen maar een verkleining zodat mensen het makkelijker zouden mee kunnen nemen. Het bleef een doos, echter had deze bal wel een functie die kon in en uit kon zoomen. Deze camera had dus ook al lens. Dit was glas dat bol stond. Dat was vrijwel handig. Deze draaide het beeld al om.

De camera met het rolletje klinkt heel lang geleden, echter is dat nog niet zo heel lang gelden. De camera kwam in 1930 voor het eerst. Je had een kans om de foto goed te maken. De camera was er nog tot begin de 2000. De foto kwam er meteen uit, je moest even wachten en de foto was zichtbaar. Tegenwoordig hebben we dit nog steeds. Dit heet ook nog steeds een polaroid camera.

Langzaam kwam de Canon Camera. Iedereen kent ze wel, die camera's die met de standaard body waar super grote lensen die er op kunnen. Vroeger had Canon eigenlijk gewoon net zoals ander een simpele lens en body. In het heden hebben ze heel veel verschillende opzet lensen. Tegenwoordig heb je veel verschillende camera's die het allemaal even goed doen.

Credits:

Created with images by maxmann - "camera old nostalgia" • cogdogblog - "2011/365/78 This Old Camera"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.