Loading

Heldere Koers praktijk voor coaching, counselling & psychotherapie

Bij een Heldere Koers heb je duidelijk voor ogen waar je naar toe wilt. Soms heb je die heldere koers even niet meer. Professionele ondersteuning helpt jou dan om weer richting, betekenis en een heldere koers te krijgen

Bij Heldere Koers kan je terecht voor
Coaching: Doelgericht werken aan je professionele ontwikkeling

Werk-gerelateerde vragen zoals ontwikkeling eigen functioneren, stress en burn-out klachten, verstoringen in de arbeidsrelatie, ingrijpende veranderingen bij het werk, wat wil ik?

Counselling: Doelgericht werken aan je persoonlijke ontwikkeling en welbevinden.

Welzijnsgerichte vragen zoals relatieproblemen, ingrijpende persoonlijke veranderingen, keuzevragen bij kruispunten in je leven, ontwikkeling van eigen autonomie

Psychotherapie/psychosociale therapie: Doelgericht werken aan het opheffen van blokkades

Psychotherapie/psychosociale therapie bij: opheffen van blokkades, neerslachtigheid, somberheid, depressie, eenzaamheid, rouw, verlies, klachten in sociaal functioneren, relatieproblemen, gezinsproblemen.....

maar ook bij: angst en onzekerheid, stress, burn-out en trauma, lichamelijke klachten met een psychische component, levens- en zingevingsvragen

Consulten worden grotendeels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering

Ik werk op een veelzijdige, dynamische manier. Mijn werkwijze is gebaseerd op een professionele ervaringsgerichte aanpak waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

Heldere Koers is gespecialiseerd in mensen en in menselijke relaties en laat zich hierbij inspireren door de theorie en modellen van de transactionele analyse. Dit is een effectief instrument voor persoonlijke en professionele groei, organisatie ontwikkeling en bij het creeeren van een gezond leven en werkklimaat met vitale en flexibele mensen.

Bel: 06-14391039 of mail naar info@helderekoers.nl

*

Credits:

Created with images by dima_goroziya - "compass hand desktop background compas travel direction" • shy_kurji - "woman laptop business" • Alexas_Fotos - "hong kong hammock girl relaxation no fear" • distel2610 - "festival fix mount" • TheDigitalArtist - "stress anxiety depression"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.