Hatertse en Overasseltse Vennen op zoek naar de herfst

Gouden uur
De Hatertse en Overasseltse Vennen is een vennengebied van ca. 520 hectare in de gemeentes Heumen en Wijchen, provincie Gelderland. Het gebied bestaat uit zo'n twintig benoemde vennen en het omliggende rivierduin-, heide- en bosgebied. Ik was hier tussen 2010 en 2013 al eens een paar keer geweest. In 2010 besloot de provincie Gelderland in samenwerking met het Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer de verdroging aan te pakken. Tussen juni en december 2013 werden grote stukken bos gekapt en omgezet in heide. Sindsdien ben ik er niet meer geweest, maar na een bezoekje van Michel Lucas aan Focel fotoclub en zijn presentatie over dit prachtige natuurgebied had ik me voorgenomen het deze herfst weer een bezoekje te brengen. Vanmorgen vroeg

Vastleggen & Beleven

Er is voldoende te zien

Genieten

Spelen met licht door te kaderen
Focus stacking. Om m scherpte in het hele beeld te houden twee foto's samengevoegd
Het ochtendlicht benadrukt de voorzichtig opkomende herfstkleuren van het weeldrig groeiende veengras
Ochtendlicht over de boom

Inspirerende gebied

Voor mij waren de Hatertse vennen vanmorgen weer een herontdekking . Als de condities gunstiger zijn of worden deze herfst, dan breng ik er zeker nog een paar keer een bezoek aan, want het biedt voor mij nog volop mogelijkheden. Zoek je meer inspiratie? Klik dan op onderstaande button en bezoek de website van Michel Lucas of die van Staatsbosbeheer.

Created By
Dave Zuuring
Appreciate

Credits:

nldazuu fotografeert

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.