Loading

Miksi DigiTaitavuutta? Sotealan ammattilaiset digiajassa

SenioriVerkko innostaa ja jeesaa digitaitavuuteen!

Digitaidot antavat paljon uusia mahdollisuuksia asiakkaalle sekä työntekijälle.

Osallisuutta, yhteisöllisyyttä, turvallisuuden tunnetta ja toimintamahdollisuuksia senioreille.
Digitaitavuuden avulla ammattilainen voi monipuolistaa osaamistaan ja omaa työnkuvaansa. Lisäksi se tarjoaa senioriasiakkaille paljon uusia mahdollisuuksia osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Digitaitavuus mahdollistaa monenlaisia uusia työ- ja toimintatapoja (älylaitteet, tietotyön taidot, tietoyhteiskunta- ja mediataidot sekä teknis-käytännölliset taidot).

Laskujen maksua, palveluneuvontaa, tiedonhakua, videokonsultaatiota, Kelan palveluita ja hyvinvoinnin seurantaa. Kauppapalvelutkin voi tilata kotiin.

Vaikuttamismahdollisuuksia ja aktiivisuutta.

Pelejä, aivopähkinöitä sekä piirtämistä iloksi ja hyödyksi.
Virtuaalimatkailua, yhteisöjä, uutisia, elokuvia, osallistumista, osallisuutta, harrastuksia, musiikkia.

Ammattilaisten digitaitavuus mahdollistaa ja kannustaa asiakkaan digiloikan ottamista. Palvelukokemus on käyttäjälähtöisempi. Asiakaspalvelun laatu paranee ja asiakkaan osallisuus kasvaa. Tiedonhankinta nopeutuu ja helpottuu. Turha asiointi vähenee.

"Mobiililaitteet inspiroivat ja tuovat uusia tuulia työhön", "Asiat voi hoitaa heti jo asiakkaan kotona", "Voin konsultoida nyt kuvien ja videoiden avulla. Se on suuri apu minulle ja asiakkaalle". "Mobiililaitteet helpottavat palveluneuvontaa todella paljon". "Kyllähän tämä järkeistää työajan käyttöä." "Näitä laitteita pitäisi olla kaikilla."

Ole sinäkin digitaitava.

Muista digittää kylliksi!

#SenioriVerkko #DigiKylli

Minna Piispanen & Satu Veltheim

Created By
SenioriVerkko Hely ry
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.