Loading

Roel Gritter Tekstbureau

RG Tekst is het bureau van journalist/fotograaf/tekstschrijver Roel Gritter. RG Tekst vertelt uw verhaal. Zonder ingewikkelde termen of vakjargon, maar in heldere begrijpelijke taal.

Of het nu gaat om een artikel, interview, eindredactie of een tekst voor uw website, RG Tekst gaat er graag mee aan de slag. Ik interview en schrijf artikelen, persberichten en nieuwsbrieven. Ook kunt u bij mij terecht voor de eindredactie op uw teksten.

Ik heb ruime ervaring als fotograaf, journalist en tekstschrijver voor onder meer tijdschriften.

Mijn uitvalsbasis is Hardenberg, Overijssel.

Klare taal

Fouten in een tekst maken een slordige indruk en geven de lezer een verkeerd beeld van de afzender. RG Tekst haalt de fouten eruit en zorgt voor een goedlopende tekst. Daar hoeft u zich dus geen zorgen meer over te maken.

RG Tekst verzorgt de eindredactie op alle vormen van tekst, zoals beleidsstukken, brieven, webteksten of artikelen. Uiteraard wordt de tekst nagekeken op correct taalgebruik, leestekens en grammatica. Maar ook wordt, indien gewenst, gekeken of het taalgebruik past bij de doelgroep.

RG Tekst zorgt voor klare taal.

Schrijven, uitgeven, redigeren.

Contact

Contact opnemen kan in eerste instantie het beste via e-mail:

info@roelgritter.nl

Daarna kan een afspraak worden gemaakt over een vervolg: mail, telefonisch, bezoek.

Credits:

Created with an image by Giovanni Poveda - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.