Data Scientist Met een hart voor Antwerpen

Is het jouw passie om structuur te geven aan grote hoeveelheden vormeloze data en er analyses op los te laten? Zie je het als je uitdaging om databronnen te identificeren, ze samen te brengen met andere en er een mooi eindresultaat van te maken? Ben je ervan overtuigd dat je beleidsmakers kan helpen door van een ad hoc analyse een ongoing conversatie te maken met data? Ben je nieuwsgierig genoeg om elke dag nieuwe zaken te ontdekken in de big data wereld?

Misschien ben jij dan onze nieuwe collega!

Let’s face it. We verdienden al heel wat strepen op het vlak van business analytics. De groep stad Antwerpen kan rekenen op een performant stedelijk datawarehouse dat de gegevens uit onze applicaties verzamelt en ontsluit. Maar ook wij worstelen met alle informatie die in grote hoeveelheden en op verschillende manieren op ons afkomt. En we willen meer! Niet alleen beschrijven wat er is, maar ook voorspellen - en liefst real time. En waarom niet in ons Data Science-lab experimenteren met artificiële intelligentietechnieken zoals machine learning, deep learning, smart algorithms, pattern recognition? Wie vindt de ultieme combinatie van data waardoor smart decisions worden genomen, voor een smart city? Wie legt mee de basis van onze smart city?

We zien, met andere woorden, een grote Data Science opportuniteit.

"Weten dat je cijfers een verschil maken voor Antwerpen is ongelooflijk inspirerend" — Griet, expert Business Intelligence

Jij

 • bent gepassioneerd door alle domeinen van Data Science.
 • bijt je vast in het doorgronden van complexe en uitdagende datavraagstukken.
 • visualiseert complexe informatie in begrijpelijke business taal.
 • bouwt mee aan het Business Analytics-platform van groep stad Antwerpen en kiest voor de juiste tools in functie van de informatiebehoeften.
 • verzamelt data uit verschillende (al dan niet real time) bronnen die je verder exploreert, waarin je patronen en relaties ontdekt en waarop je (statistische) modellen en algoritmes toepast die informatie uit data genereren.
 • hebt goede analytische basisvaardigheden en ervaring met het uitwerken van business analytics opdrachten waarbij je situaties in een grotere context kan plaatsen.
 • wil het verhaal achter de data te doorgronden en bouwde ervaring op in traditionele BI & ETL tools maar vindt daarnaast ook goed je weg in nieuwe data science tools waarin programmeertalen zoals scala, python, R of java worden gebruikt.
 • hebt natuurlijk ervaring met statistische tools en klassieke databasesystemen maar liefst ook met NoSQL databasesystemen zoals Mongo DB, een Graph DB of een Column Store DB.
 • bent gebeten door innovatieve technologieën en open producten zoals Kafka, Spark, Solr, Anaconda, Zeppelin, Jupyter, Hive of Nifi.
 • hebt een master diploma of bent gelijkwaardig door ervaring.

Bovendien

 • ken je de nieuwe ontwikkelingen binnen het business analytics domein en kan je conceptueel, strategisch en architecturaal denken.
 • ben je communicatief sterk. Je werkt nauw samen met de business, een team van statistici, het IoT-team en het het BI-team om alomvattende oplossingen uit te dokteren.
 • heb je minstens 3 jaar ervaring in de IT-wereld en een brede kennis.
 • werk je agile, waarbij je flexibel kwalitatief werk aflevert.

Wij

 • zoeken juniors en seniors en investeren in je groeipad.
 • geloven in zelfsturende teams waarin kennisdeling, persoonlijke evolutie en teamgeest centraal staan.
 • duwen elkaar en onze klanten telkens opnieuw vooruit, met innoverende technologieën en methodes.
 • bouwen mee aan de digitale toekomst van Antwerpen en geven hiervoor elke dag het beste van onszelf.
 • hebben extralegale voordelen zoals werken 2.0, dertiende maand, min. 35 vakantiedagen, maaltijdcheques (€7), een gratis hospitalisatieverzekering voor jou, de partner waarmee je samenwoont/echtgenoot en je kinderen, groepsverzekering, fietsvergoeding, gratis abonnement openbaar vervoer, laptop en gsm.

Deze vacature is afgesloten

Over Digipolis

Foto's: stad Antwerpen en Digipolis ©

Created By
Info Digipolis
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.