Mense van die wynlande Deur Jean-pierre nel

Sebastian Breitenbach

Hy woon in kaapstad en hy is nog op skool, graad 10 om presies te wees. Hy is by Bridgehouse op skool, gelee naby Franschhoek n klein beroemde dorpie. Hy se:" Dit is baie goed om hard te werk in alles wat jy doen want die lewe is kort"

Christopher Nel

Hy woon in paarl in die wes-kaap. Hy studeer by boland kollage vir sy dokters graad in elektries, want hy wil eendag soos sy pa wees, hardwerkend, intellegent, en gelukkig. Hy wil sy lewe so veel as moontlik geniet. Hy se:"Gaan uit en kuier so veel as wat jy kan want, as jy studeer kan jy nie."

Adam Sendzul

Hy is biekie mal, maar ons gaan nie daar oor praat nie. Hy woon in Pearl Valley, maar hy het in Franschhoek gewoon vir agt tot tien jaar. Hy is nog op skool, hy gaan ook by Bridgehouse hy is in graad 10 en hy is nou al vir 12 jaar in die skool. Hy is besig om n taak te doen vir sy afrikaans klas. Sy raad vir die wêreld is doen alles nou en ontspan later.

Ruben Du Toit

Hy woon in Grabouw en hy is mal oor sosiale media. Hy is in Bridgehouse op skool en sy ginstelling sport is hokkie. Hy se:" werk hard en maak n werklikheid van jou drome net omdat jy kan."

Created By
Jean-pierre Nel
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.