Час обирати українське інформаційна кампанія

Про кампанію

 • Назва проекту: "Час обирати українське"
 • Замовник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Виконавець: Transparency International Ukraine
 • Термін проведення кампанії: Початок 9 грудня (Міжнародний день боротьби з корупцією). Тривалість: рік
 • Опис проблеми: Корупція залишається ключовою проблемою, яка перешкоджає економічному зростанню та розвитку України, негатино впливає на торгівлю і інвестиції. Недостатьнє інформування європейської громадськості про реформи та боротьбу з корупцією, які відбуваються в Україні
 • Цільова аудиторія: потенційні інвестори, бізнесмени, європейська громадськість, політики
 • Цілі і завдання: збільшення інформування громадськості про реформи, зрушення та боротьбу з корупцією в Україні; представити Україну як відкриту для інвестицій країну; покращення іміджу держави
 • Стратегія та тактика

Наявність періодичних інформаційних кампаній, що містить наступну тематику:

 1. Реформи і досягнення у протидії корупції.
 2. Участь громадянського суспільства та бізнесу в виробленні та моніторингу реалізації антикорупційної політики: проведення консультацій з громадянським суспільством та бізнесом; створення робочих груп за участі експертів від громадянського суспільства та бізнесу; аналіз результатів звернень громадян та повідомлень, що надходять до державних органів/органів місцевого самоврядування, зокрема через «гарячі лінії», електронну пошту; врахування досліджень, звітів, рекомендацій інститутів громадянського суспільства та бізнесу.
 3. Європейське партнерство: навчання кадрів; допомога в розробці антикорупційних програм; допомога в розробці та реалізації антикорупційних заходів.
 4. Ініціатива “Відкритий уряд” і Україна.

Канали поширення інформації:

 1. розповсюдження друкованих матеріалів;
 2. поширення інформації через засоби масової інформації;
 3. семінари, круглі столи;
 4. розробка сайту, що містить інформацію про проведені реформи.
 • Результати: збільшення потоку інвестицій в Україну (порівняння інвестицій на початку кампанії і після її завершення)

Приклади матеріалів для поширення

Органи, що займаються протидією корупції

Взаємодія державних антикорупційних органів
Інфографіка про роботу НАБУ
Інфографіка про роботу НАБУ

Реформи

Досягнення українських реформ
Ініціатива "Відкритий уряд"

Результати

Ставлення населеня

Молодь та антикорупційна боротьба

Комікс «Хроніки Аптауна»

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.