HÜPER- JA HÜPOAKTIIVNE LAPS KLASSIS KOOLITAJA: MARE LEINO

Koolitus: Hüper- ja hüpoaktiivne laps klassis

Toimumise aeg ja koht: 02.05.2017, kell 09:00 - 15:30

Toimumise koht: Tallinn Ülikooli linnak, Narva mnt 29, Astra hoone ruum: A-447

Teemad: Hüper- ja hüpoaktiivse lapse probleemide taust ja olemus. Lugemisraskustega õpilane. Mida teha, kuidas aidata?

Koolitaja: Mare Leino (Phd). Loe koolitaja kohta rohkem siit

Hind: 69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km). Hind sisaldab 7 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipause. Hinnasoodustus 10% kehtib juhul, kui organisatsioonist osaeb 3 või enam inimest.

Registreerimise tähtaeg: 25.04.2017

Registreerumine: kodulehel siin, tel: 6409 456, saates e-kri: taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Ootame osalema!

Credits:

Created with images by Wokandapix - "education school back to school" “Pixabay”

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.