Kovács Mihály Tárd ki két karod

A nevem Kovács Mihály...

...Délvidéken … a Vajdaságban születtem...

...1991 óta élek Svájcban...

A tíz saját szerzeményt tartalmazó lemezem

meghallgathatod, letöltheted, de

ÜZLETI CÉLOKRA NEM HASZNÁLHATOD!!!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.