Orkney 2015 Joep en eliza en auke

Alles nog even controleren .....
Klaar voor de tocht
we rijden de boot op
lekker op zee
alleen bereikbaar bij laag water
even het stadje in
SONY DSC
en bij de kerk kijken
en op het kerkhof
Holy Island Lindisfarne
we rijden Scotland binnen
Pitlochry
En toen moet Eliza ons verlaten :-(
En daarna moest Eliza ons jammergenoeg verlaten

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.