Canon Hervulbare patronen Navulinstructie

Afb. 1 Afb.2

Zorg dat u keukenpapier op een gladde niet zuigende ondergrond legt, zodat u de werkplek beschermt tegen eventuele inkt. Trek het in afbeelding 1 aangegeven gekleurde vuldopje van de cartridge. Leg deze even aan de kant, deze heeft u straks weer nodig. Neem nu de bijpassende gevulde injectiespuit en vul de cartridge tot ongeveer 1 cm onder de rand. Trek nu voorzichtig de airplug, of bij andere types, de ontluchtingsstrip van de cartridge. U zult zien dat het schuim in de cartridge de inkt nu opneemt. Wacht even 2 minuten en vul dan de cartridges verder af, en sluit hem af met het gekleurde dopje. Als u de cartridges direct gaat gebruiken laat u de ontluchtingsdopjes eraf. Herhaal deze stappen voor de overige kleuren.

De ARC (Auto reset Chip) chip reset zichzelf als u de cartridges uit de printer haalt en weer gaat navullen. Op het moment dat u de cartridges terugplaatst zal de printer deze weer als "vol" herkennen!

Bij Canon printers geld de regel, pigment inkt is bestemd voor de brede zwarte cartridge (PGI), en dye inkt is bestemd voor de smalle cartridges (CLI).

Zorg er altijd voor dat u de auto-update van uw printer uitschakelt!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.