Satanism Johannes sarapuu, Richard Rees 9.a

Satanism on religioosne arusaam, mille keskseks kujuks on Saatan või mõni teine Saatanaga seotud isik. Satanism on erinevalt paljudest teistest uskudest olnud pigem kristlaste süüdistamiseks mõeldud usk, mis on praeguseks leidnud omaksvõttu inimeste seas. Juba keskajal süüdistati inimesi satanismiga tegelemises, näiteks nõidade põletamine.

1980-90ndatel oli USAs suur satanismi kartmise aeg, mil levisid laialt kuulujutud seoses satanistidega, kes tapsid, vägistasid ja olid kannibalismiga seotud, kus ohvriteks olid üldjoontes lapsed. Sellele järgnes pikk ja kallis kohtuprotsess, mille tulemusena ei leitud kurjategijates seoseid suuremate satanistlike rühmitustega.

Satanismi on erinevat tüüpi:

LaVey satanism, Sethi satanism, religioosne satanism, Sat-Tan satanism, Luciferiaanlik satanism või lutsiferianism ning traditsiooniline satanism.

Anton Szandor LaVey

LaVeyd peetakse Satanismi isaks, kuna tema avaldas Satanistliku Piibli, levitas USAs satanismi ning oli pikka aega satanistliku kiriku juhiks USAs.

Mitmeid suurkujusid ja ansambleid on süüdistatud satanismi pooldamises ja selle sõnumi levitamises.

Eestikeelse "Satanistliku piibli" kaanekujundus

Eestis tegutseb alates 2001. aastast Musta Veenuse Ordu, kes järgivad LaVey satanismi. Nende eesmärgiks on levitada Eestis satansimi sõnumit ja koondada kokku eestlastest satanismi järgijaid. EELK on avalikult öelnud, et teevad kõike MVO peatamiseks.

Nad on tõlkinud palju satanismiga seotud tekste ja kirjandust eesti keelde, sealhulgas "Satanistliku piibel", "Saatan kõneleb", "Necronomicon" ja "Saatanlikud pühakirjad.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.