Loading

Celf Tir / Land Art Prosiect Pontio Gwanwyn 2021 / Transition Art Project Spring 2021

Helo Blwyddyn 6! Hello Year 6!

Paratoi i'r wers byw / Preparing for the live lesson:

Dyma rai enghreifftiau o ddeunyddiau naturiol a gasglais yn ystod un daith fer yn yr ardd/cae:

These are some examples of natural materials I collected during one short trip in the garden/field:

Nod y wers / Aim of the lesson:

Yn ystod y wers fyw, byddaf yn dangos sut i greu patrymau cymesur, siapiau a chymeriadau hwyliog gan ddefnyddio deunyddiau naturiol.

During the live lesson, I will demonstrate how to build up and create symmetrical patterns, shapes and cheerful characters using natural materials.

Pobol / People

Dyma gyfle i ni feddwl am rannau o'r corff a siapiau'r wyneb. Dylem chwilio am siapiau o ran natur a gofalu am batrymau.

This is a chance for us to think about body parts and facial shapes. We should look for shapes in nature and look out for patterns.

Stori?????? Stories??????......... Chwedlau?????? Legends??????

Symbol y Bont - Chwedl Bendigeidfran

Our symbol of a bridge - The legend of Bendigeidfran

Ein murlun Bendigeidfran / Our Bendigeidfran mural

Anifeiliaid / Animals

Arlunydd / Artist Hannah Bullen - Ryner

Celf Tir / Land Art

(Gwaith Andy Goldsworthy work)
(Gwaith Andy Goldsworthy work)

Gobeithio bod gweld yr enghreifftiau hyn yn rhoi rhywfaint o ysbrydoliaeth a syniad i chi o sut y gallwch ddefnyddio deunyddiau naturiol i greu delweddau effeithiol.

Hopefully seeing these examples gives you some inspiration and an idea of how you can use natural materials to create effective images.

Ar ddiwedd y sesiwn, bydd yn wych pe gallech dynnu lluniau o'r canlyniadau a grëwyd yn y dosbarth a'u danfon ataf, fel y gallwn greu arddangosfa ddigidol i bawb gallu rhannu a mwynhau!

At the end of the session, it would be wonderful if you could take photos of the outcomes created in class and send them to me, so we can create a digital exhibition for us all to share and enjoy!

Tasgiau estynedig / Extension tasks

Beth am arlunio mas tŷ fas? Cael ysbrydoliaeth o natur? What about drawing while outside? Get inspiration from nature?

Nature Origami

www.natureorigami.com

https://www.youtube.com/watch?v=YVnbSlOuU9A

Edrychaf ymlaen i'ch gweld chi ym mis Medi! (w.thomas@bropedr.ceredigion.sch.uk). Diolch!

I look forward to seeing you all in September! (w.thomas@bropedr.ceredigion.sch.uk). Thank you!

Wendy Thomas

(Pennaeth Gyfadran Y Celfyddydau Mynegiannol)

Credits:

Created with images by jplenio - "autumn away leaves" • Unknown - "Rangoli Nature Art Landart · Free photo on Pixabay" • Unknown - "Kostenloses Foto: Kiesel, Zen, Steine, Stein, Holz ..." • Unknown - "Saldo Stenen Toren · Gratis foto op Pixabay"