Izlet na Sabotin Solkan, 16.4.2017

Vzpon na Sabotin sva začela pod solkanskim mostom, ki je znan po tem, da ima največji razpon loka na svetu.
Pot je zelo slikovita, a strma.
Ponekod so v pobočje vsekane stopnice, jeklenica pa skrbi za varnost.
Malo pod vrhom so kaverne, ki so ostanek I. svetovne vojne. Skozi tole je lep pogled na pokrajino.
Eden od rovov, ki so osvetljeni.
Nekaj zgodovinskih podatkov.
Malo pod vrhom Sabotina je koča, kjer se lahko okrepčamo.
Pogled na Sveto goro z vrha Sabotina.
Pogled na prepadne stene in Sočo ob povratku.
Razvaline cerkvice Sv. Valentina.
Ohranjen oltar.
Po precej zoprnem spustu sva prispela na izhodišče.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.