Chia Tohumu Chia Tohumu nedir faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir ?

Chia tohumu, salvia hispanica adlı nanegiller familyasında yer alan bir bitkinin tohumudur. Chia tohumu içeriği bakımından Aztek uygarlığında savaşçıların besin kaynağı olarak kullanılmış, Mayalar chia tohumunun insanları gençleştiren bir bitki olduğuna inanmışlardır. Chia bitkisi köken olarak Güney Amerika kökenli bir bitki olan chia tohumu Bolivya, Arjantin, Meksika’da yetişmektedir. Özellikle Güney Amerika yerlileri tarafından yıllarca sade bir şekilde ve diğer besinler ile karıştırılarak kullanılmıştır. Tohum olduğu için bozulmadan yıllarca kalabilen Chia tohumu yüksek enerjili bir besin kaynağı olduğu için uzun deniz yolculuklarında ve savaş dönemlerinde temel besin kaynağı olarak kullanılmıştır.

Besin Değeri Hakkında Bilgiler

Chia tohumu tüksek enerjiye sahip bir bitkinin tohumu olduğu için bünyesinde yağ, karbonhidrad, protein, omega 3, omega 6, kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, bakır, manganez, doymamış yağ asitleri, antioksidanlar ve florür içerir. Bu kadar zengin bir içeriğe sahip olması ve bol miktarda protein içermesi nedeniyle hem enerji kaynağı görevi görür hem de bir çok faydası vardır.

Chia Tohumu

Chia Tohumu hakkında yazılanlar http://www.faydalari.com/ adresinden alınarak yazılmıştır. daha ayrıntılı bilgi için mesela chia tohumu faydaları veya chia tohumu nasıl tüketilir gibi sorularınıza cevap almak istiyorsanız faydalari.com adresini ziyaret ediniz.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.