Loading

Kompetensutvecklingsdag: SYV för samhälle och individ Kompetensutvecklingsdag om studie - och yrkesvägledning inom utbildning och arbetsliv, 23:e september 2021 med start klockan 09.00

När: torsdagen 23:e September 2021

Hur: digitalt via Teams (ingen anmälan krävs, öppen länk)

Klicka här för att delta

Varmt välkomna till årets stora konferens för studie - och yrkesvägledare samt andra professioner inom utbildning och arbetsliv.

Agenda:

09.05 - 09.55 Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker, Västra Götalandsregionen, perspektiv på den regionala arbetsmarknaden

09,.55-10.00 Paus

10.05 - 10.55 Anders Lovén, doktor i pedagogik och universitetslektor, Malmö universitet, Att välja för framtiden - skolans stöd genom vägledning och lärande

10.55 - 11.00 Paus

11.05 - 11.55 Anders Stenberg, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet, Att välja utbildning – betydelse för individ och samhälle

12.00 - 13.00 Lunch

13.05 - 13.55 Alexandru Panican, universitetslektor/docent, lunds Universitet, Yrkesutbildningens attraktionskraft sedan Gy11, mer av samma misslyckande?

13.55-14.00 Paus

14.05 - 14.55 Susanne Rath, och Anders Bankler, handläggare utbildning, Högskolan Väst, Reell kompetens – validering av kunskap och kompetens

14.55 - 15.00 Paus

15.05 - 15.30 Elin Parment, processledare, Arbetsmarknadskunskap, Hur kan vi tillsammans minska missmatchen på arbetsmarknaden?

15.30 Avslut på dagen

Elin Parment
Joacim Waara
Alexandru Panican
Anders Stenberg
Anders Lovén
Susanne Rath
Anders Bankler
Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Genom oss samarbetar våra 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss

amir.dahan.agerlund@fyrbodal.se 073 335 85 14

per.hasselberg@fyrbodal.se 073 335 85 18

Credits:

Har skapats med bilder av Stain_Marylight - "lights stelae tunnel" • PIRO4D - "grid metal background"