Loading

GERMATIK O P D R A C H T E N

VLOGS

1. LIDWOORDEN

2. ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN

3. BIJVOEGLIJK NAAMWOORD

4. WERKWOORDEN

5.1 PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN

5.2 BEZITTELIJKE VOORNAAMWOORDEN

QUIZ

BE DEUTSCH! [Achtung! Germans on the rise!] | NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann - ZDFneo

Duitse les van Jeroen Wollaars (2016)

4 augustus 2016, 20:30 - 21:25 uur

NPO 1

INFORMATIEF Onder de titel 'Wir schaffen das' behandelt Jeroen Wollaars in DWDD Summerschool Duitsland anno nu. Wat heeft de gastvrije houding van Angela Merkel te maken met de Tweede Wereldoorlog? En hoe populair is de bondskanselier eigenlijk nog?

Het laatste gastcollege in DWDD Summerschool komt voor rekening van Jeroen Wollaars. Hij behandelt het land waarin hij sinds begin 2015 correspondent van de NOS is: Duitsland. De titel van zijn les? 'Wir schaffen das'. Inderdaad, de bekende woorden waarmee bondskanselier Angela Merkel vorig jaar aangaf de vluchtelingencrisis aan te kunnen.

Nieuwe machtsbalans

Wollaars legt uit wat deze houding over het Duitsland van nu zegt en wat die met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Ook de populariteit van Merkel wordt besproken door de journalist, die eerder ook al een tijdje bij de Duitse publieke omroep werkte. Bij zijn aanstelling noemde Wollaars zijn thuisbasis 'een van de belangrijkste landen van Europa'. "Zeker nu er een nieuwe machtsbalans wordt gezocht op ons continent."

Examencijfers niet bepalend voor toelating

ROTTERDAM

JITSKE-SOPHIE VENEMA

De Erasmus Universiteit waarschuwt scholieren. Niet hun eindexamencijfers bepalen meer of ze worden toegelaten tot bepaalde studies, maar de cijfers uit 5-vwo.

"Bereid je op tijd voor op een vervolgopleiding", zegt Gerard Hogendoorn van de Erasmus Universiteit tegen scholieren. Wie pas in 6-vwo bedenkt dat hij geneeskunde of criminologie wil studeren, kan zomaar te laat zijn. "Middelbare scholen moeten beter inspelen op deze ontwikkeling", zegt hij.

Vanaf dit schooljaar mogen universiteiten niet meer loten. In plaats daarvan keuren ze de aanwas op onder meer cijfers en motivatie. Zesdeklassers moeten zich vóór 15 januari aanmelden, lang voordat hun eindexamens beginnen. Alle ogen zijn daarom gericht op het rapport uit 5-vwo.

Kritiek Voor de Erasmus Universiteit is dit de manier om de allerbeste kandidaten te vinden voor geneeskunde, international business administration, criminologie en elf Engelstalige studies. Middelbare scholen uiten echter kritiek. Deze aanpak verhoogt de prestatiedruk op leerlingen en de toetsresultaten uit 5-vwo zijn niet objectief. Daarnaast: als een leerling in april al weet dat hij is toegelaten bij geneeskunde, waarom zou hij dan uitblinken bij zijn eindexamens? Slecht nieuws voor scholen die prat gaan op hoge gemiddeldes. Een ander effect: leerlingen die vrijwillig blijven zitten als hun cijfers tegenvallen. Middelbare scholen noemen alleen het idéé al 'slecht', 'oneigenlijk' en 'absurd'. Onder meer het Brielse Maerlant College en het Rotterdamse Avicenna College zeggen dat ze zulke verzoeken zouden afkeuren.

Maar dat kan niet, zegt decaan Jeroen Perdaan van het Emmaus College. "Een van mijn leerlingen wil al heel haar leven arts worden maar presteerde in 5-vwo niet zo lekker. Ik heb haar afgeraden te doubleren, maar ze is vastberaden haar kansen zo te vergroten."

Hij juicht het niet toe. "Eén meisje maakt niet veel verschil maar als vijf leerlingen blijven zitten, kijkt de onderwijsinspectie ons daarop aan." Volgens Hogendoorn botsen de belangen. "Scholen willen hoge examenresultaten en een snelle doorstroom, wij ook. De Erasmus Universiteit moet ook denken aan haar imago: we zijn knettergoed, maar om dat op peil te houden moeten we op de instroom letten."

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.