Kémprogramok és Reklámprogramok (spyware és adware)

A kémszoftver (spyware) olyan szoftver, amely a felhasználó tudtán kívül, engedélyezetlenül gyűjt személyes adatokat. A megszerzett információkat általában bűncselekmények elkövetésére használják fel, mások nevében kötött szerződések és más kötelezettségek elvállalására, hamis személyazonosító okmányok készítésére, banki folyószámlák megcsapolására, szolgáltatások vagy üzleti kapcsolatok felmondására. Enyhébb esetben böngészési szokásaink, érdeklődésünk, ízlésünk megfigyelése a cél, hogy az azoknak megfelelő ajánlatokkal keressenek meg bennünket. A kémprogramokat a számítógépes kártevők (angolul malware - malver) kategóriájába sorolhatjuk.

Reklámprogramnak (angolul: adware) nevezzük az olyan, interneten terjedő számítógépes programok összességét, amelyek célja, hogy egy terméket, számítógépes programot, annak készítőjét vagy egy céget reklámozzanak. Bár sok reklámprogram egyben kémprogram is (angolul: spyware), azonban mégis fontos a megkülönböztetés.A megszerzett információkat üzleti célokra (pl. célzott reklámok létrehozása, felhasználói statisztikák, profilok készítése stb.), vagy akár nem törvényes módon használják fel.

Miért érdemes tűzfalat használni?

Ha tűzfal nélkül kapcsolódik az internethez, az olyan, mintha a nyitott ajtajú, járó motorú kocsiban bennhagyná a slusszkulcsot, míg beugrik a boltba. Lehet, hogy képes lesz visszaérni, mielőtt bárki észrevenné mindezt, de lehet, hogy lesz, aki kihasználja az alkalmat.

Hogyan érdemes tűzfalat választani?

A tűzfal működése során megvizsgálja az internetről érkező és oda kiküldött adatokat. Azonosítja és visszautasítja azokat az adatokat, amelyek veszélyes helyekről jönnek, vagy gyanúsnak látszanak. Ha jól állítja be a tűzfalat, a sebezhető számítógépekre vadászó behatolók nem észlelik a számítógépet.

A jelenleg kapható tűzfalaknak három alaptípusa van. A tűzfalválasztás első lépése annak eldöntése, hogy melyik felel meg legjobban a céljainak. A választható lehetőségek:

Tűzfalprogram

Útválasztó eszköz

Vezeték nélküli útválasztó

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.