Välkommen

Välkommen till Wall's Stall. Vi är i startgroparna att ställa ordning ett stall som vi fått hyra. Vi kommer endast att använda 1 inne box av 4 så skulle det vara trevligt med lite fler hästar som livar upp i stallet. Letar du efter en boxplats i Västerås med omnejd så kan du höra av dig. Stallet ligger i Törunda och är på vägen mot Kvicksund precis innan avfarten mot Kolbäck.

Stallinfo: stallet har 4 stora inneboxar samt 2 st uteboxar. Spolspilta finns samt en stor sadelkammare med värme. I sadelkammare är utrustad med bord och stolar, kaffebryggare, micro och kokplatta. Bastu, dusch och omklädnings rum finns tillgänglig från sadelkammare. Stor höloge med lucka till stallet för enkel hantering.

Bra möjligheter för att rida i naturen samt 2 st hagar för bete. Lugnt område utan trafik.

Priset ligger på 1500kr/box månad.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.