Team Panda Doneer

TeamPanda

Welkom Bij TeamPanda, TeamPanda is een organisatie die zich in zet tegen panda`s. We zetten ons in tegen de panda`s omdat ze bijna uitsterven vanwegen het eten dat er bijna niet meer is het bamboe word steeds weg gehaald om spullen van te maken. De bossen worden weg gehakt . dus dan hebben ze bijna geen leef ruimte meer dus daarom zetten we ons in.

================================================

Onze Website

We hebben een website gemaakt voor deze actie de button naar deze website staat hier onder. Op de website staat hoe je moet doneren want dat gaat anders dan normaal het staat bij informatie en dan Hoe Kun Je Geld Inzamelen? daar staat de informatie.

================================================

Website Button

================================================

Wie Zijn Wij?

Manon : Manon en Lynn hebben het opgericht door hun is dit niet gebeurt. Lynn : Lynn en Manon hebben het opgericht door hun is dit niet gebeurt. Noortje : Noortje is als derde er bij gekomen.

Thom : Thom is de designer van TeamPanda hij heb dit gemaakt en de website

================================================

Created By
Thom Hof
Appreciate

Credits:

TeamPanda

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.