Zuidas(dok) een vooruitblik door infra communicatie

De uitvoering is bekend, het werk kan beginnen. Infra Communicatie, gespecialiseerd in fotografie van infra structurele projecten verkent alvast het terrein van de Zuidas

Omdat echte foto's meer zeggen dan woorden...
...heeft Infra Communicatie rond de Zuidas foto's gemaakt van opvallende gebeurtenissen van dit moment.

Wat opvalt is de enorme bouwactiviteit...

Activiteiten rond de rechtbank van Amsterdam.

...en de transitie van oud naar Nieuw. Gebouwen worden compleet gestript en omgebouwd of gesloopt.

De sloop van het oude paleis van justitie bijvoorbeeld...

Slopen gebeurt tegenwoordig gestructureerd, waarbij zoveel mogelijk materialen gerecycled worden.

Of het strippen van oude gebouwen.

De nieuwe tijd komt er aan!

Zodat dit straks niet meer nodig is.

Deze presentatie is een voorbeeld voor het werk van Infra Communicatie. een presentatie als deze kan binnen een dag geleverd worden. Deze foto's zijn 14 maart gemaakt.

Via de mail hebben we al even contact gehad, met deze extra presentatie laat ik nog eens zien wat er van dit prachtige project te maken is. Met foto's uit de directe omgeving.

06 10 07 16 77 of marcel@infracommunicatie.com

Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's zijn eigendom van Infra Communicatie.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.